Home

Den kalde krigen oppgaver

Omfattende oppgave som gir oversikt over den kalde krigen. Inneholder stikkord og sammendrag. Sovjetunionen USA Hva var den kalde krigen? Årsaker til den kalde krigen: Peioden mellom 1945 - 1950 Peioden mellom 1950 - 1962 Peioden mellom 1963 - 1979 Perioden mellom 1979 - 1985 Pedioden mellom 1985 - 1991 Den kalde krigen 1945 - 1989. Trolig hadde fordommer mot «de andres ideologi» betydning for at den kalde krigen oppsto. Sovjetunionen så på de amerikanske kapitalistene som egoister som var motivert av grådighet, uten omsorg for fellesskapet. Mange i USA omtalte kommunismen som en farlig bevegelse, motivert av misunnelse

Notater til Den kalde krigen - kapitel i historie-boken VG3. Notatene er skrevet i forhold til å svare på spørsmål fra kapitelet, men tar ikke med siste delen av kapitelet. Oppgaven kan brukes for å forstå den kalde krigen bedre og som en øvelse til prøve Den Kalde Krigen av Quizmaster. Publisert 23.04.2018. Hvilken tidligere skuespiller var amerikansk president i perioden 1981 til 1989? Ronald Reagan. Hvem var president i USA under Cubakrisen? John F. Kennedy. Hvem var Sovjetunionens siste statsleder? Mikhail Gorbatsjov Beskrivelse av oppgaver Gjør rede for den kalde krigen, og drøft påstanden: Det er USA som må få æren for at den ble avsluttet: Innledning Det er mange årsaker til andre verdenskrig, men jeg mener at den største årsaken ligger i kommunismen som den aller største årsaken til den kalde krigen, både direkte og indirekte Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte). Epoken varte omtrent 40 år; fra slutten av 1940-årene til slutten av 1980-årene Den kalde krigen lammet effektiviteten i Sikkerhetsrådet ettersom ulike forslag som kom opp svært ofte ikke vant frem når enten USA på den ene siden eller Sovjetunionen på den andre gjorde bruk av vetoretten sin. Den kalde krigen varte fra 1945 og fram til Sovjetunionen ble oppløst i 1991

Fasit kontrollspørsmål Den kalde krigen Hvorfor er det viktig å lære om Holocaust selv om det er over 70 år siden andre verdenskrig sluttet? Rivaliseringen blir kalt «Den kalde krigen» fordi den aldri førte til direkte kamphandlinger mellom USA og Sovjetunionen- altså var det en «varm» krig. Hvilke land var del av «Vestblokken» og hvilke Fasit kontrollspørsmål Den kalde. Hei! Jeg holder på med en prøveeksamen i historie(vg3) og jeg sitter litt fast. Jeg trenger en konkret og innsnevret problemstilling som jeg kan lage ett 15 min. foredrag om, temaet er Den kalde krigen/europeisk etterkrigstid. Er det noen som har ett forslag til en problemstilling? Sitter helt fa.. Den kalde krigen. Oppgaver og besvarelser om den kalde krigen. Sjanger Temaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 04.06.2006 Tema Den kalde krigen *Forklar utrykket Den kalde krigen?* Det er en spenning mellom USA og Sovjetunionen hele tiden. Den ene rustet opp og den andre rustet opp. Den kalde krigen var også preget av et intenst våpenkappløp. I den spenningsfylte periode - fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1970-tallet - brukte både USA og Sovjetunionen 70-80 milliarder kroner hver på våpen. Begge landene hadde tilgang til atomvåpen,.

Den Kalde Krigen: sammendrag - Studienett

Historie Vg2 og Vg3 - Den kalde krigen - en ideologisk

Den kalde krigen Spørsmål og svar - Studienett

Under den kalde krigen var hovedvekten på fredsbevarende operasjoner i regi av FN. Siden 1949 og fram til årtusenskiftet hadde mer enn 40 000 norske kvinner og menn vært i FN-tjeneste. Etter den kalde krigen var hovedvekten på skarpe fredsopprettende operasjoner i regi av NATO, EU, eller i koalisjoner av villige under amerikansk ledelse Til alle kapitlene er det interaktive test deg selv-oppgaver, kildeoppgaver og annet supplerende og utdypende fagstoff. Her finnes også begrepsforklaringer og lydfiler av innlest læreboktekst Europa etter den kalde krigen. kart kapittel 21. Avkolonisering og nye utfordringer. kart kapittel 22. Søk i Wikipedia etter:. Kald krig og Vest-Europa etter 1945. Norge etter 1945. Verden i endring. Oppgaver. Kapittel 1: Kilder. Kapittel 2: Ideologier og begreper. Kapittel 3: Opplyningstid og revolusjoner på 1700- og 1800-tallet. Kapittel 12: Den kalde krigen. Kapittel 13: Vest-Europa etter 1945. Kapittel 14:. Norsk NATO-debatt etter den kalde krigen NUPI MAI 05 221 Territorielt forsvar av Norge Debatten om norsk tilpasning til og politikk overfor NATO etter den kalde krigen handler, for det første, om territorielt forsvar. Territorium og geopolitikk har i stor grad definert sikkerhets- og forsvarspolitikkens rammer og rasjonale. Norges beliggenhet so

Quiz - Den Kalde Krigen Quizer

 1. Forsker på norsk militærhistorie under den kalde krigen - Norsk militæraktivitet og utenlandsk militæraktivitet i Norge under den kalde krigen har havnet i skyggen av andre verdenskrig, sier Sondre B. Hvam ved Jærmuseet. Han tok forskerkurs for museumsansatte ved UiB og har siden fått publisert tre vitenskapelige artikler om temaet
 2. Til Den kalde krigen. Cubakrisen (fordypning) Bruk læreboka og teksten som det er lenket til nedenfor, til å besvare oppgavene: 1. Hva var det USA oppdaget som utløste Cubakrisen? 2. Hva kaltes komiteen som president Kennedy opprettet for å drøfte hvordan USA skulle forholde seg til krisen, og hvem var med der? 3
 3. form, en kommunistisk verdensorganisasjon som skulle spre sovjetisk ideologi, opprettet 1947
 4. Den industrielle revolusjon. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den industrielle revolusjon. Test deg selv. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt oss.

Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside

Den Kalde Krigen Historie Oppgave 5 Grade I inspio

Historien om Norge under den kalde krigen slik den aldri har blitt fortalt før. Sesong 1 Ekstramateriale. 1. 1945-1961. 2. 1962-1968. 3. 1969-1979. 4. 1980-1984. 5. 1985-1990. 1. 1945-1961, spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under lasting av. Historien om Norge under den kalde krigen slik den aldri har blitt fortalt før. Sesong 1 Ekstramateriale. 1. 1945-1961. 2. 1962-1968. 3. 1969-1979. 4. 1980-1984. 5. 1985-1990. 2. 1962-1968, spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under lasting av. quiz om den Kalde Krigen - Read more about sovjetunionen, tyskland, kjempet, krigen, hvilket and landene Her er Omvendt undervisning: Den kalde krigen. Perspektiver; Elev; perspektiver ressursbank; 16 Den kalde krigen; Filmer; Omvendt undervisning: Den kalde krigen Den kalde krigen var en indirekte konflikt kjempet mellom USA og Sovjetunionen som begynte i slutten av andre verdenskrig og varte i nesten hele halvdelen av det 20. århundre.. Denne konfrontasjonen fant sted innen politikk, vitenskap og teknologi, sport, militæret og det sosiale

Den kalde krigen Opprinnelsen til den kalde krigen stammer fra den russiske revolusjon i 1917 hvor Russland blir den kommunistiske Sovjetunionen - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 59811d-Y2Vl Trumandoktrinen og Marshallplanen Tyskland etter andre verdenskrig NATO og Warszawapakten NATO er en forsvarsorganisasjon. Står for North Atlantic Treaty Organisation. Warszawapakten var Sovjetunionens svar på NATO. Pakten ble oppløst 1. juli 1991 Dette er planen fo Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg den kalde krigen. Opplegget er laget for 10. trinn, men kan også brukes videregående. Kompetansemål (samfunnsfag etter 10. trinn): Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane I tillegg var Norge allerede bundet vestover, særlig mot Storbritannia, også før krigen, men krigen hadde forsterket alliansen med de vestlige landene. Selvpålagte restriksjoner Vi kan si at Norges forhold til Sovjetunionen under den kalde krigen var kjennetegnet av en brytning mellom avskrekking og beroligelse

Den kalde krigen - Wikipedi

Vi har akkurat avslutta emnet den kalde krigen på vg3. Når vi begynner på historien etter 1945, er kulturuttrykkene enklere å forstå enn før den andre verdenskrigen, om de får litt hjelp av læreren. Jeg var vel omtrent ti år da den kalde krigen var over. Jeg har derfor ikke førstehåndskjennskap selv til historien, me Fra 1910 til 1945 var Korea japansk koloni - etter 2. verdenskrig mistet Japan halvøya til USA og Sovjetunionen - Korea ble delt - Sovjetunionen i nord og USA i sør. Nord-Korea ble kommunistisk - USA støttet en diktator i sør Nord-Korea ønsket å frigjøre Sør-Korea. Lederen Kim I Hva var den kalde krigen? Oppgave 1. På hvilken måte konkurrerte USA og Sovjetunionen under den kalde krigen? Oppgave 2. Hvorfor var Berlinmuren et viktig symbol på den kalde krigen Den kalde krigen er et begrep som benyttes om perioden etter andre verdenskrig (1945) til 1990 og som offisielt ble erklært avsluttet som følge av undertegnelsen av CFE-avtalen. Grunnen til navnet Den kalde krigen er at det aldri var noen aktiv krigføring, men i stedet en overhengende frykt for at en ny krig skulle bryte ut, i kjølvannet av den nettopp avsluttede andre verdenskrig Når var den kalde krigen? Hvorfor sier vi at den kalde krigen var en krig mellom to forskjellige samfunnssystemer? Hva skjedde i Øst-Europa de første årene etter at 2. verdenskrig sluttet? Hva skjedde i Tyskland og i Berlin? Hva var Truman-doktrinen? Hva var Marshall-hjelpen? Hvorfor ga USA Marshall-hjelp

Den kalde krigen betegnes som spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen fra siste halvdel av 1940-årene til 1991. I denne perioden stod to supermakter mot hverandre, og de hadde sine tilhengere og allierte Vi har fått noen oppgaver som skal leveres om en kort stund, de er ganske så vanskelige, hvis du kan det, er det bare å skrive kort, og ikke noe langt. 1. Hva menes med uttrykket kald krig? Forklar 2. a) Den kalde krigen er beskrevet som en ideologisk konflikt. Hvilke ideologier sto mot hverandre.. Start studying Den kalde krigen Pensum 10.klasse. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Etter den kalde krigen Etter 1991 ble NATOs oppgaver i noen grad redefinert av medlemslandene. Et nytt konsept ble vedtatt som åpner for at NATO kan intervenere uten at noen av medlemslandene har vært utsatt for et direkte angrep, kalt «ikke-artikkel 5-krisehåndteringsoperasjoner» Den kalde krigen var så vidt avsluttet da danske kampstyrker ble sendt til Persiabukta høsten 1990, og Sovjetunionen hadde så vidt rukket å gå i oppløsning da danske infanterienheter ble sendt til Kroatia i mars 1992 (Petersen 2004: 448-461). Likevel, Danmark opplevde en annen geopolitisk virkelighet

Kald krig - F

forsvaret etter den kalde krigen- en militÆrpolitisk analyse av invasjonsforsvaret og verneplikten. Norsk sikkerhetspolitikk var under den kalde krigen forholdsvis enkel å forholde seg til. Den ideologiske rivaliseringen mellom de to supermaktene USA og Sovjetunionen definerte det trusselbildet som de militære strategier ble rettet mot Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet. Her er oppsummering til hvert kapittel, forklaring av sentrale begreper i kapitlet, pdf-filer av alle kartene i boka, tidslinjer til hvert kapittel og lydfiler med lærebokteksten. Lærerressurs Nettstedet har en egen del for lærere

Den kalde krigen er en lang og innholdsrik periode å jobbe med for elevene. Det er mye som skjer i ulike deler av verden, og de skal skaffe seg både oversikt og forståelse for hvorfor utviklingen etter andre verdenskrig finner sted. For å variere litt, har jeg hatt god erfaring med å bruke musikk til dette temaet Oppgaver og konkurranser: Tida etter den kalde krigen. I 1985 overtok Gorbatsjov styringen av Sovjetunionen, høsten 1989 falt de kommunistiske regimene i Øst-Europa sammen med Berlin-muren, Tyskland ble samlet til én stat året etter, og ved årsskiftet 1991/1992 ble Sovjetunionen oppløst Oppgaver til den Kalde Krigen . 1. Hva skjedde med Tyskland etter 2. verdenskrig? Vest og Øst-Tyskland, Hovedstaden blir delt i to og det blir fire soner (USA, Sovjet, Frankrike og Storbritannia). 2. Hva skjedde med Berlin etter 2. verdenskrig? Berlin ble. «Den pinligste hendelsen i den kalde krigen» blir dramakomedie for TV. En TV-serie viet den diplomatiske krisen mellom Sverige og Sovjetunionen i 1981, etter at en sovjetisk ubåt gikk på grunn i svensk farvann, er på gang

Repetisjonsspørsmål til Den kalde krigen Hva menes med kald krig? Den kalde krigen betegner spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen fra siste halvdel av 1940-årene til 1991. I denne perioden stod to supermakter mot hverandre, og de hadde sine tilhengere og allierte. De to statene representerte motsetninger i økonomi og politikk. USA hadde et demokratisk politisk Fortsett å lese. Nettstedet har ekstra tekster, oppgaver og aktuelt stoff i historie, geografi og samfunnskunnskap. Oppgavene stimulerer den utforskende eleven, og hjelper til med å nå de nye kompetansemålene. Det fins oppgaver i samfunnsfaglig regning og personlig økonomi, inkludert bruk av statistikk, grafer og tabeller, samt oppgaver som utfordrer elevene i kildekritikk og bevisstgjør dem i nettvett og.

Alle tiders historie: Den industrielle revolusjonHistorie Vg2 og Vg3 - Den kalde krigen – de første årene

Kald krig og Vest-Europa etter 1945. Norge etter 1945. Verden i endring. Oppgaver. Kapittel 12: Den kalde krigen. Kapittel 13: Vest-Europa etter 1945. Kontakt oss. Nødvendig programvare. Rettigheter. Sist oppdatert: 29.04.201 Årsaker til den kalde krigen. Årsaker til Sovjetunionens fall Flere undervisningstips og ressurser til kapitlet finner dere her. I Perspektivers kildepakke finner du kilder med oppgaver som også dreier seg om den kalde krigen. Hvis du ikke har fått tilgang til Perspektivers kildepakke, kan du få det her Den kalde krigen: Tidslinje Etter 2. verdenskrig senker et jernteppe seg over Europa og splitter verdensdelen i øst og vest. De neste 50 årene utkjemper USA og Sovjetunionen en skjult krig om verdensherredømmet. Få oversikten over den kalde krigen og den spente situasjonen den skapte i hele verden i over 40 år «Den pinligste hendelsen i den kalde krigen» blir dramakomedie for fjernsyn. En TV-serie viet den diplomatiske krisen mellom Sverige og Sovjetunionen i 1981, etter at en sovjetisk ubåt gikk på grunn i svensk farvann, er på gang Under får du en oversikt over temaet filmer den kalde krigen. Filmserien inneholder 26 relaterte filmer eller TV-serier som hører med under temaet filmer den kalde krigen. Oversikten over de beste filmene eller TV-seriene i temaet filmer den kalde krigen som er stemt frem av brukerne på filmfront.no

Den kalde krigen omtales nettopp som kald fordi det aldri kom til direkte krigshandlinger mellom de to hovedmotstanderne, USA og Sovjetunionen og deres allierte. De to supermaktene deltok imidlertid på hver sin side i en rekke lokale konflikter i andre deler av verden, for eksempel Koreakrigen, Vietnamkrigen og på Afrikas horn (såkalte «proxy wars» − stedfortrederkriger) Den kalde krigen var en psykologisk krig mellom stormaktene USA og Sovjetunionen, altså det var aldri noen reel fysisk krig. Likevel var det hele tiden trusler fra begge sider, noe som gjorde det viktig for statene å berolige sine innbyggere, og sørge for at de hadde troen på sitt militær, samtidig som å skape hat mot motstanderen ((Ukjent redaktør) WordPress (2014) KAPITTEL 15: Vest mot øst - den kalde krigen TEMA: Hvordan kan årsakene til den kalde krigen settes i sammenheng med ideologi, sikkerhetspolitikk og økonomi Under flere av hendelsene nedenfor står det henvist til oppgaver på nettstedet eller i læreboka. Løsning av disse oppgavene kan bidra til å finne svar på den kalde krigens. Den kalde krigen betegner motsetningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen - og deres allierte - i perioden 1947-1989. Konflikten var kjennetegnet av at den aldri ble varm. Det vil si at det ikke kom til direkte krigshandlinger mellom partene av den kalde krigen. Disse tre målsetningene vil utgjøre analysens uavhengige variabler. I kapittel 3 vil jeg redegjøre for endringene i NATO etter slutten på den kalde krigen. Disse endringene omfatter for det første utvidelsen av antall medlemsland i alliansen. I tillegg har det skjedd en endring i NATOs strategiske fokus. Disse t

Fasit kontrollspørsmål Den kalde krigen - Folk og Forsva

Omvendt undervisning: «Den kalde krigen» Film der en lærer oppsummerer emnet «Den kalde krigen» og stiller noen spørsmål elevene kan jobbe videre med. Passer både som før-, underveis- og etteroppgave i arbeidet med emnet. «Hjelpeaksjon Ungarn» Filmklipp om norsk hjelpeaksjon til Ungarn, blant annet med Gerhardsens tale (02:04 minutter) Stedfortredende krig Koreakrigen, som varte fra 1950 til 1953, var den første krisa som fant sted utenfor Europa under den kalde krigen. Krigen som i utgangspunktet var en borgerkrig mellom Nord- og Sør-Korea, hadde støtte hos henholdsvis Sovjetunionen og USA, og var det vi kan kalle en stedfortredende krig Den kalde krigen notater 1. Den kalde krigen 3STG Elevforedrag Onsdag 3. april 2013 1 2. Delingen av Tyskland08:40−08:45ELISEGjør rede fordelingen avTyskland etterandre verdenskrig. 2 3. Jernteppet08:45−08:50KRISTINEHva menes med atet jernteppe senketseg over Europa. Historieskrivingen om den kalde krigen er et godt eksempel på hvordan hver generasjon skriver sin versjon av fortida i lys av tankeretninger, hendelser og behov i sin egen tid. Tradisjonalister, revisjonister og postrevisjonister har vært de tre hovedgruppene av kaldkrigshistorikere Escape Room Kristiansand: Den kalde krigen - Se 401 reiseanmeldelser, 28 objektive bilder og gode tilbud på Kristiansand, Norge på Tripadvisor

Problemstilling: Den kalde krigen/europeisk etterkrigstid

Den kalde krigen -og Vestfold. 1948-1991 April 2 at 9:05 AM Det diskuteres om Sivilforsvaret skal settes inn mot hytteeiere, nå også for å splitte gjenger og grupper i Oslo sentrum «Den kalde krigen - og Vestfold» viser litt av den utrygge virkeligheten folk levde i på den tiden. Boken tar deg med inn i en epoke fra vår nære historie, som var preget av frykt og mistenksomhet, spionasje og overvåking, våpenkappløp og atomtrussel

Nærlesning: Kan denne kilden brukes til å fortelle oss noe om den kalde krigen? I så fall: Hva? Skriv ett eller to spørsmål dere har lurt på mens dere leste kilden eller som dere lurer på nå etter å ha lest den. Finn svaret på spørsmålene dere har stilt ved å søke i www.norgeshistorie.no sine artikler eller google De mest kontroversielle sakene i Forsvaret siden den kalde krigen. Milliardbasene som ble lagt ned. Politikeres angrep på soldatene i Afghanistan. Boken «Balansegang» lister opp kontroversielle saker etter den kalde krigen. Her er åtte utvalgte Hvordan referere i oppgaver; Slektsforskning; Close; Eldre Historie. Forhistorisk tid. Historien om mennesket; De første menneskene i Norge; Sivilisasjonenes fremvekst; Det gamle Egypt; Antikken. Den greske antikken; Den romerske antikken. Kilder og fordypning Browsing: Den kalde krigen

Alle tiders historie: Kolonisering og nyimperialisme

Propaganda er en viktig del av dagens krigføring. Det er svært viktig på alle måter å styrke moralen til dine egne tropper, men samtidig som man svekker moralen til motstanderen. I første verdenskrig ble psykologisk krigføring utviklet til vitenskap. Etter 2. Verdenskrig og inn i den kalde krigen oppsto det en litt mer skjult propaganda Ved begynnelsen av den kalde krigen ble USA gjerne assosiert med populærkultur. I løpet av denne perioden vant amerikanske tegneserier, filmer og musikk innpass i norsk kulturliv. Her er Odd «Smiling Tommy» Gisløy, som var blant konkurrentene i det første nordiske rockemesterskapet, holdt i Jordal amfi i Oslo i 1958 Den kalde krigen: Jernteppet senket seg over Europa. Den kalde krigen Historisk spionutveksling fra Øst- til Vest-Berlin. 5 minutter Historisk spionutveksling fra Øst- til Vest-Berlin. Hent flere Bonnier Publications International AS Postboks 543 1411 Kolbotn Norge. Kundeservic

Begrepet «den kalde krigen» brukes fordi det aldri var direkte væpnede konfrontasjoner mellom USA og Sovjetunionen. Derimot bekjempet de hverandre med propaganda, bedrev psykologisk og økonomisk krigføring mot hverandre - blant annet ved å influere andre land med sin egen kultur Da den kalde krigen kom, med bl.a. den kommunistiske maktovertakelsen i Tjekkoslovakia i 1948, var den politiske situasjonen i Europa uoversiktelig og folk flest var bekymret. I denne situasjonen kom Norge med i Nato og Forsvaret ble styrket. I et intervju forteller Bjørn Norli en nesten ukjent historie Fordypningsoppgaver til den kalde krigen Fordypningsoppgaver s. 411. 2. I 1945 var håpet om at det aldri mer skulle bli kriger av et slikt omfang som 2. verdenskrig hadde hatt igjen. Samarbeidet mellom USA, Sovjet og Storbritannia i krigens avslutningsfase lovet godt for etterkrigstiden Den syriske borgerkrigen er en konflikt som har pågått siden 2011 mellom landets myndigheter og ulike opprørsgrupper. Mange andre land har blandet seg inn i konflikten. Krigen har ført til store ødeleggelser, flere hundretusen mennesker drept, og millioner på flukt

etter den kalde krigen . Jeg skal i det etterfølgende først drøfte ulike sider ved doktrinebegrepet. Deretter skal jeg søke å belyse Sjøforsvarets doktrinære grunnlag og rammer i siste halvdel av den kalde krigen, for til slutt å gjøre rede for hvordan Sjøforsvaret etablerte en ny basis for sin doktrine etter den kalde krigens slutt Det er med en god porsjon entusiasme og iver jeg nå skriver Du skjønner, jeg fikk anledning til å være med på å produktvikle Den Kalde Krigen - Cold Eagle her for litt siden. Et opplevelsesprodukt som finner sted på Norsk Luftfartmuseum. Og dit bør du ta turen, dersom du og bedriften din skal opplve noe lærerikt, underholdene, vakkert og som får tankene dine virkelig på gli Etter den kalde krigen har forholdene bedret seg betraktelig. Bare havariet da et Lockheed Martin C-130J Hercules fra 335. skvadron i 2012 fløy inn i Kebnekaise, Sveriges høyeste fjell, har krevd menneskeliv etter årtusenskiftet. Ved sammenstøtet med fjellet mistet fem offiserer fra Luftforsvaret livet

Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen Årsaker til den kalde krigen. Konsekvenser for Berlin. Årsaker til murens fall. Quiz Kalde krigen . Kilder til linkene over. Førland, Tor Egil (red.) 1992. Konflikter og allianser, i Det 20. århundre, norsk utgave av Power, a Political History of the 20th Century. Oslo: Aschehoug. Pearson, Raymond 2002. The Rise and Fall of the Soviet. Den aldrende gjengen ble dimitert og det var ingen som tok over etter dem. Den kalde krigen gikk mot slutten, og Bjørn Norli hadde vært militært aktiv siden han startet den frivillige militæropplæringen som 18 åring i 1939. Jeg kunne se tilbake på 37 år med innsats for Forsvaret

kilde 4 - den kalde krigen - daria Daria er ikke en kilde til å stole på grunn av mangel på kilder. Personen som har skrevet innlegget heter Marianne Haugerud og det er det eneste vi får vite av og om forfatteren Utredningen viser at det er behov for å øke kunnskapen i samfunnet om den kalde krigen. Det er med bakgrunn i dette vurdert at det bør være et samfunnsmål å øke kunnskapen om den kalde krigen for kommende generasjoner, som legger til rette for å forstå den verden vi lever i og hvorfor kald krig kan oppstå og hvordan den kan avspennes I løpet av det 20. århundre vokste USA og Sovjetunionen fram som de to dominerende statene, og under den kalde krigen utfordret de hverandre på den globale scenen. Sovjetimperiets sammenbrudd rundt 1990 etterlot USA som eneste supermakt, men fremveksten av nye stormakter, spesielt Kina, pekte i retning av en global maktforskyvning og nye spenninger i internasjonale forbindelser Videosamling den kalde krigen Interessante, skremmende og syke videoer om atomvåpen, kommunister m.m. Liste over amerikanske presidenter siden annen verdenskrig. Pugg! A propos (ikke pensum, men morsomt/ interessant og/ eller nyttig) Om den gangen USA mistet fire atombomber over Spania (!!!). USA går med på opprenskning.(BBC

Alle tiders historie: Det moderne Norge tar form

Den kalde krigen. Læringsmål: - Jeg kan fortelle om og reflektere rundt årsaker, viktige hendelser og ettervirkninger av den kalde krigen- Jeg kan fortelle om de forskjellige ideologiene under den kalde krigen- Jeg kan vise oversikt over den kalde krigen med hjelp av et kart og en tidslinje UKE 47 NRK1 og NRK TV søndag 24. November kl. 20.15 Historien om Norge under den kalde krigen, slik den aldri har blitt fortalt før Etter den kalde krigen har man sett muligheten for at FN - endelig - kunne bli det. På den annen side er det globale internasjonale system, med FN i spissen, på ingen måte fullkomment demokratisk. Det har alltid vært, og vil etter all sannsynlighet fortsette å være, preget av strategiske, økono­miske og militære styrkeforhold

Undervisningsopplegg: Den kalde krigen - Folk og Forsva

Den kalde krigen er et vanlig navn på spenningstilstanden mellom øst og vest, og spesielt mellom USA og Sovjetunionen, mellom 1945 og 1990.Begrepet skal ha blitt brukt første gang av president Trumans rådgiver Bernhard Baruch i 1947. Perioden kjennetegnes av at alliansebygging, opprustning og trusler om krig mellom blokkene, og i flere tilfeller både en overhengende fare for storkrig og. Da de allierte styrkene stadig rykket nærmere fra to fronter, skjønte Hitler at krigen var tapt, og tok sitt eget liv i bunker like ved Riksdagsbygningen 30.april 1945. Det var den nye kansleren, Karl Dönitz, som undertegnet kapitulasjonspapirene 7.mai 1945. Krigen i Europa var slutt. Endelig fred ble oppnådd da Japan kapitulerte 2. Den kalde krigen er navnet på den historiske epoken mellom 1945 (slutten på andre verdenskrig) og 1989 (Berlinmurens fall) og beskriver primært forholdet mellom de to supermaktene USA og Sovjetunionen. Den kalde krigen kjennetegnes av at det aldri oppsto direkte militær konfrontasjon mellom supermaktene Under den kalde krigen satser amerikanerne hardt på kultureksport. Først vant populærkulturen igjennom. Tegneserier, film, foto, TV og magasiner, slikt som nå er akseptert også som høykultur Den kalde krigen. Læringsmål: Vi kan. Fortelle om og reflektere rundt årsaker, viktige hendelser og ettervirkninger av den kalde krigen. Reflektere rundt de forskjellige ideologiene under den kalde krigen og i dag. Koble den kalde krigen sammen med verdenssituasjonen i dag. Hvorfor lærer vi om dette? Vite noe om den nærmeste fortiden vå

Arktisk politikk: kappestrid, samarbeid, eller

Kald krig - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol

Samme år oppløses Sovjetunionen, den kalde krigen er over, og Russland tar over Sovjetunionens folkerettslige forpliktelser. Internasjonale avtaler om atomvåpen De to viktigste avtalene om regulering av atomvåpen er prøvestansavtalen fra 1963 og ikkespredningsavtalen fra 1968 Den kalde krigen blir global 1949-1962 •Europa viktigst, begrenset engasjement i Asia •USAs globale intensjoner og SUs begrensede ressurser •Borgerkrigen i Kina •Koreakrigen (1950-1953) •Cubakrisen. Anders G. Kjøstvedt (IAKH, Universitetet i Oslo) Avspenning 1962-197 Ved å isolere og analysere historien om den kalde krigen i mindre segmenter, kan studentene bedre forstå hvordan konflikten mellom det kommunistiske øst og demokratiske Vesten kom til å skissere amerikansk historie for det neste halve århundre. Student Aktiviteter for Den kalde krigen: 1945-1962 Inkluder I boken Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen, beskriver forfatterne hvordan Stortinget aldri har lykkes med å skape balanse mellom oppgavene som pålegges Forsvaret og viljen til å finansiere det - til tross for adskillig forsøk

Alle tiders historie: Middelalderen

Norsk Luftfartsmuseum samler inn dokumentasjon fra den kalde krigen /etterkrigstida som et ledd i arbeidet med prosjektet Isfronten - Kald krig Opplevelser.I den nye utstillingen ønsker vi å gi gjenstander og historiske fakta liv gjennom ekte opplevelser fra mennesker som har opplevd denne tida En samling med temaoppsummeringer for den kalde krigen, som dekker nøkkelpersoner, hendelser og spørsmål om den kalde krigen mellom 1945 og 1991. Disse emnesammendragene inneholder viktige fakta, analyse, nøkkelpunkter og lenker til primære kilder

Undervisningsopplegg - Vurderingspraksi

Nato og Warszawa-pakten var militærallianser som ble opprettet under den kalde krigen. Etter den kalde krigen ble Warszawapakten oppløst, mens Nato fortsatt eksisterer. 3. Koreakrigen brøt ut på grunn av at Sovjetunionen og USA rykket inn fra hver sin side under andre verdenskrig Møte i Sola Historielag 17.oktober 2019- Foredragsholder Sondre B. Hvam.- Webside: Tor Erik Hansen. Sondre B. Hvam er konservator ved Jærmuseet og ansvarlig for fly samlingen på Flyhistorisk Museum. Hans fokus var på de » Fatale militærflyulykker under den kalde krigen», noe som det tidligere hadde vært lite fokus på. Før dette hadde lagets leder, Tor [ Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk fra den Kalde krigen til i dag, inkludert internasjonale og rettslige rammebetingelser. Læringsutbytte. Innenfor hver del vil kadettene få en gruppeoppgave og/eller individuelle oppgaver som skal bidra til innlæring av og refleksjon over temaene i emnet Den varierte med den internasjonale situasjonen, de ulike kommuniststatenes politikk og betydning og med indrepolitiske forhold i Norge. Den kalde krigen og den vestlige alliansens krav til solidaritet la samtidig tunge føringer på hvor langt det var mulig for Norge å utforme særstandpunkter og praktisere en særegen politikk OBS! 18:25 sier jeg ved en feiltakelse Nord-Korea i stedet for Nord-Vietnam. :) Den kalde krigen varte i over 40 år, og mange millioner mennesker døde i løpe..

Den kalde krigen er betegnelsen på det spente forholdet [..] Kilde: portal.fagbokforlaget.no: 2: 23 29. Kald krig. Kald krig er først og fremst betegnelsen på rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen (og deres allierte) etter andre verdenskrig fram til ca. 1990 Den kalde krigen. Her finner du viktige hendelser og fenomener forklart av elever på 10. trinn. Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor: Passord: Sosiale medier er digg! Sjekk skolegreier på andre.

Epoken som går under nemninga .den kalde krigen.er eit sentralt emne i internasjonal politisk historie. I denne boka gir forfattaren ei kortfatta innføring i perioden. Hovudtrekka i boka vil vere kvifor den kalde krigen oppstod, skifta mellom tilspissing og avspenning, og korleis og kvifor epoken LES MER brått tok slutt rundt 1990 Den kalde krigen var den konstante motsetninga, rustingskappløpet og politiske spenninga mellom dei to supermaktene USA og Sovjetunionen frå ca 1947 til slutten av 1980-åra, da Mikhail Gorbatsjov som sovjetisk leiar sørgde for å avblåse «krigen». I periodar av såkalla «avspenning» før den tid, heldt opprustinga i røynda fram, på begge side Fylte 100 på lørdag - har opplevd både «spanska», den kalde krigen og nå koronaen. Marie Gorseth fylte 100 år lørdag med ordførerbesøk og fest i Orkla Gjestebolig der hun ble feiret som en 100-åring bør feires, med slekt og venner til stede

 • Hvorfor tar is mer plass enn vann.
 • Blighted ovum symptoms.
 • Katten klarer ikke mjaue.
 • Wilhelma veranstaltungen 2018.
 • Nuppete hud ansikt.
 • Boppard aussichtspunkt.
 • Add photos from pc to iphone.
 • Timothy dalton 2016.
 • Yogapute.
 • Boston was muss man gesehen haben.
 • Trampoline test 2018.
 • Agp kalkulator.
 • Kjole til stor mage.
 • Lade patroner selv.
 • Radtouren oberbayerische seen.
 • Hus til salgs sør odal.
 • Elektrisk butikk.
 • Dieselvarmer webasto.
 • Jeg liker ikke meg selv.
 • Dekktrykksensor toyota rav4 2017.
 • Hacksaw ridge cast.
 • Falske krøller kryssord.
 • Pleikartsförster hof heidelberg öffnungszeiten.
 • Hallelujah wersja ślubna tekst karaoke.
 • Moolah braunschweig silvester.
 • Glass med dyremotiv.
 • Chili con carne med biffkjøtt.
 • Hunger games 1 full movie.
 • Armani amal dubai.
 • Hvordan bruke mangold.
 • Straw hat allies.
 • Altersglühen.
 • Mark cuban jake cuban.
 • L'homme de cro magnon histoire.
 • Day birger et mikkelsen sandaler.
 • Muffins med banan.
 • Ja vi elsker camping tønsbergjentene.
 • Baby kaldsvetter panna.
 • Resultater nordmarkstravern.
 • Sydney steckbrief englisch.
 • Marche populaire haut rhin 2017.