Home

Rehabilitering hjerneslag

Rehabilitering etter hjerneslag. Om slagrehabilitering Av de om lag 12 000 personene i Norge som hvert år innlegges for hjerneslag (1), vil i løpet av det første året omlag en tredjedel gjenvinne full eller tilnærmet full funksjon og en tredjedel vil dø Les mer om rehabilitering på sykehus etter hjerneslag. Per-Kristian Foss fikk hjerneslag i 2012. Se intervju hvor han forteller om sine erfaringer. Rehabilitering ble tilrettelagt av gode kolleger. Per-Kristian Foss forteller om hjerneslaget han opplevde i 2012. Intervjuet ble vist under LHLs landsmøte i 2014 Rehabilitering etter hjerneslag. Tidlig og aktiv rehabilitering øker sjansene for å gjenvinne tapte funksjoner. Det er viktig at rehabiliteringen forankres i den slagrammedes livssituasjon og det livet som skal leves videre, enten det dreier seg om rehabilitering i sykehus, rehabilitering i annen institusjon eller rehabilitering i hjemmet Tretthet etter hjerneslag gjør at man fort blir trist eller nedstemt. Utholdenhet er nødvendig for å kunne opprettholde motivasjonen under rehabilirteringen. Trening kan bare brukes i korte perioder da kroppen blir veldig rask sliten Rehabilitering etter hjerneslag er en lang prosess som vil vare en god stund etter at du er skrevet ut fra Sunnaas. De aller fleste pasientene (86 %) skrives ut til hjemmet med ulik grad av hjelpe- og støttetiltak. De resterende pasientene skrives i all hovedsak ut til oppfølgende rehabiliteringsinstitusjoner

Hjernens plastisitet– perspektiver for rehabilitering

Rehabilitering etter hjerneslag - Helsedirektorate

Rehabilitering etter hjerneslag foregår tradisjonelt i sykehus og da som oftest ved egne slagenheter og spesialiserte rehabiliteringsavdelinger. De fleste pasienter kan utskrives til hjemmet etter behandling i en slagenhet Akutt behandling og rehabilitering i slagenhet er det mest effektive tilbudet for pasienter som rammes av hjerneslag, og alle bør få dette tilbudet i starten. Slagenhetsstudiene indikerer at rehabilitering med vektlegging på funksjonell trening er av de viktigste elementer i behandlingen, og at denne bør starte i løpet av de første 24 timer etter at slaget rammer Lenke: Hjerneslag - Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Utgiver: Helsedirektoratet Anbefalingene i retningslinjen bygger på systematisk gjennomgang og kvalitetsvurdering av relevant litteratur samt arbeidsgruppens vurderinger Rehabilitering etter hjerneslag. KAPITTEL 5. Forkortelser. KAPITTEL 6. Metode og prosess ↓ Vis flere. Pakkeforløp. Hjerneslag. Pakkeforløp. Hjerneslag. Nasjonal faglig retningslinje. Statistikk. Åreforkalking - legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for trange blodårer til beina Slagrehabilitering generelt. Forskning viser at tidlig og aktiv rehabilitering øker sjansene for å gjenvinne tapte funksjoner. Hva som er den mest ideelle form for slagrehabilitering er ikke avklart, men det er behov for god motivasjon kombinert med tilstrekkelig mengde, intensitet og varighet av treningen

Intensiv gruppetrening etter hjerneslag | LHL

Rehabilitering etter hjerneslag LHL Hjerneslag

Rehabilitering etter hjerneslag og traumatiske hjerneskader. Rehabilitering og behandling for slagrammede kan være fysisk og følelsesmessig krevende - både for deg som selv er rammet, men også for pårørende. Derfor jobber vi i Unicare med at faglig god og korrekt rehabilitering blir igangsatt så raskt som mulig hos våre pasienter Oppfølging og rehabilitering ved hjerneslag 4. Registrering av koder 5. Om pakkeforløpet 1. Introduksjon til pakkeforløp hjerneslag 2. Akuttfasen ved hjerneslag Forløpstider - akuttfasen Debut symptomer 113 (AMK.

Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt) Når du etter et hjerneslag regnes som medisinsk stabil, kan det bli søkt om videre spesialisert rehabilitering. Oversikt over innhaldet. Innleiing. Tilbudet retter seg mot medisinsk komplekse pasienter med store. Akutt hjerneslag er et brått innsettende funksjonstap som skyldes en plutselig forandring i hjernens blodforsyning. Det er en tilstand som krever rask og nøyaktig diagnostikk og tidlig behandling. Akutt behandling, oppfølgende behandling og rehabilitering. Mest lest i dag Høie la også vekt på betydningen av den nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering etter hjerneslag. Der heter det blant annet at slagrammede er en heterogen gruppe, og at det derfor kreves en «individuell tilpasning og fleksibilitet i behandlingskjeden tilpasset den enkeltes behov» LHL Hjerneslag Rettigheter Rehabilitering. Rehabilitering. Målet med rehabilitering etter slag er at du får hjelp til å lære deg ferdigheter som du har mistet på grunn av hjerneslaget. Dette vil gi deg bedre livskvalitet og større uavhengighet i hverdagen. Tekst: Atle Larsen og Inger Lise Welhaven Foto Hjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113. E tter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i hvilke følger hjerneslaget gir, og hvor omfattende rehabilitering det er behov for

Rehabilitering etter et hjerneslag er en prosess hvor formålet er å hjelpe pasienten til å gjenvinne eller kompensere for tapt funksjon. Rehabiliteringen må være pasientsentrert og basert på pasientens egne ønsker. Tidlig mobilisering er en av grunnpilarene i hjerneslagrehabilitering Hjerneskaden kan være følge av hjerneslag, hjertestans, subarachnoidalblødning, traumatisk hjerneskade, løsemiddelskader, hjernetumor og lignende. Det må være påvist hjerneskade ved bildediagnostikk (CT/MR) Dette søkes oppnådd gjennom aktiv og målrettet rehabilitering ut fra dine mål og aktuelle kognitive problemer Hjerneslag (slag eller hjerneinfarkt) kan føre til funksjonshemninger hos den slagrammede. Noen kan få angst, uro og depresjon som følger av dette. Det er viktig å komme raskt i gang med rehabilitering for å trene opp igjen funksjoner. Både for å kunne mestre hverdagen og komme tilbake i arbeid LHL Hjerneslag ivaretar slagrammede, personer med ervervet hjerneskade og pårørendes interesser. Vi tilbyr fellesskap med andre som er i samme situasjon og gir våre medlemmer tilbud som kan bidra til en enklere hverdag og et bedre liv Hjerneslag er en fellesbetegnelse for hjerneinfarkt og hjerneblødning. I Norge rammes ca. 12 000 personer av hjerneslag hvert år, tilsvarende rundt 40 nye tilfeller hver dag. Hjerneslag er årsak nummer én til uførhet, årsak nummer én til innleggelse ved sykehjem og årsak nummer tre til dødsfall i Norge

For hvem: Vi tilbyr rehabilitering av hjerneslag og traumatisk hjerneskade. Primærrehabilitering: Brukere med slag etter akuttbehandling i slagenhet der det ikke kan gis tilbud lokalt. Brukere som trenger rask og intensiv oppfølging og som har rehabiliteringspotensiale. Senrehabilitering: Intensiv trening lengre ute i pasientforløpet, kronisk fase. Brukere som har hatt utfall i en lengre.

Hjerneslag - behandling og rehabilitering - helsenorge

Rehabilitering - Norsk forening for slagrammed

Hjerneslag - rehabilitering - Sunnaas sykehu

 1. En organisasjon som ønsker å være til hjelp for alle som har fått slag og deres familie Les mer her 6 0 0 0 0 nordmenn har hatt Les mer ett eller flere hjerneslag Vi blir bedre sammen Les mer Det gjør godt å snakke med andre i samme situasjon
 2. Det er god grunn til å sette i gang med trening så snart som mulig etter et hjerneslag. Trening betyr gjentagelse av aktiviteter for å bedre vårt prestasjonsnivå. Dette kan gjøres allerede p
 3. Karics doktorgradsarbeid har vist at tidlig rehabilitering etter hodeskade og hjerneslag kan ha en rekke positive effekter mot komplikasjoner i behandlingsforløpet og på senere funksjonsnivå. Karic disputerer 21. april i fysikalsk medisin og rehabilitering med avhandlingen Early rehabilitation after aneurysmal subarachnoid hemorrhage, ifølge uio.no
 4. Rehabilitering etter hjerneslag. Hjerneslag er en av de viktigste årsakene til uførhet. Det er derfor viktig at du får tilbud om, og deltar på rehabilitering. Rehabilitering innebærer ikke nødvendigvis å bli helt frisk, men hjelper deg til å mestre ditt funksjonsnivå og hverdag

Bent Indredavik, professor ved NTNU og avdelingssjef ved St. Olavs Hospital HF, Avdeling for hjerneslag. Kl. 13.00 Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering - veien videre Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Divisjon kvalitet og forløp, Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering. Kl. 13.30 Pause. Kl. 13.4 De vanligste symptomene på hjerneslag er at det er vanskelig å prate, smile eller løfte armene. Ved mistanke om hjerneslag, ring 113 umiddelbart Et hjerneslag er en alvorlig tilstand og krever akutt behandling på sykehus. Ved mistanke, bør man straks ringe 113 for raskest mulig behandling Tilpasset rehabilitering er en veldig viktig del av behandlingen etter hjerneslag og må igangsettes så fort som mulig for å få tilbake mest mulig funksjonsevne. Rehabilitering tilpasses funksjonshemninger og varierer også fra individ til individ. Dette kan inkluderer bevegelses og balanse trening, syn og øye trening, og språk trening Rehabilitering i sykehus. Personer med alvorlige utfall etter et hjerneslag vil ofte trenge videre rehabilitering i sykehus. Dette kan gjelde slagrammede som har en medisinsk tilstand som krever oppfølging i sykehus og/eller har et så stort hjelpebehov at rehabiliteringen må organiseres slik at fullgod/riktig hjelp kan gis 24 timer i døgnet

Rehabilitering Slagorde

Hjerneslag: Hjem - hva nå? Usynlige skader og vansker som følge av hjerneslag. Etter vår erfaring er dette temaer man i liten grad problematiserer innenfor rehabilitering, noe som gjør belastningen ekstra stor for den som er rammet og deres nærmeste Kognitiv svikt ved hjerneslag forekommer hos 70 % i akuttfasen , og avtar i perioden etter sykdomsdebut. Eksekutive funksjoner, slik som planlegging, organisering, vurdering og kontroll av handlinger er ofte affisert, uten at det av den grunn foreligger demens. Prevalensen av demens etter hjerneslag ligger på 6 - 32 % i ulike studier Vi tilbyr spesialisert rehabilitering etter sykdom eller skade, som hjerneslag og andre skader i sentralnervesystemet. Fagfolk med spesiell kompetanse sørger for å tilpasse og planlegge oppholdet slik at det gir best mulig utbytte for den enkelte

Rehabilitering etter hjerneslag - Sykepleie

16.00-17.00 TBI - Typer, faser og rehabilitering - Toril Skandsen. 17.00 Ferdig for dagen. Torsdag 22. oktober. 08.30-09.20 Hjerneslag - Akutt behandling og sekundærprofylakse - Bent Indreavik. 09.20-09.35 Pause. 09.35-10.25 Evidensbasert slagrehabilitering - Bent Indreavik. 10.25-10.40 Paus Hjerneslag er en fellesbetegnelse på sykdomstilstander som skyldes en plutselig forstyrrelse av blodsirkulasjonen i hjernen. I 90 prosent av tilfellene skyldes hjerneslaget at en blodåre tilstoppes på grunn av en blodpropp, som kalles et hjerneinfarkt. I ti prosent av tilfellene skyldes det en hjerneblødning, fordi en blodåre sprekker på grunn av sykdom i blodåreveggen Å komme seg igjen etter et hjerneslag omfatter flere behandlingsfaser: Akutt behandling, oppfølgende behandling og rehabilitering Rehabilitering - Hjerneslag: Rehabilitering - Hjerneslag: Arrangementer. Slagskolen. Slagskolen er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag for minimum åtte uker siden, og som har reist hjem uten at det ble avdekket behov for videre rehabilitering. Se færre faste arrangementer

Hjerneslag - Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Kognitiv rehabilitering og kognitiv trening for begynnende Alzheimers sykdom og vaskulær demens [Cognitive rehabilitation and cognitive training for early-stage Alzheimer's disease and vascular dementia] Cochrane Library Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede og planlagte prosesser. De har klare mål og virkemidler som tar sikte på at pasienten skal lære seg bestemte funksjoner eller ferdigheter i størst mulig grad på egen hånd. Å oppnå størst mulig grad av mestring og selvstendighet er viktig for selvbildet og for følelsen av å ha et verdig og meningsfylt liv Unicare Steffensrud er en institusjon for rehabilitering og din medspiller på veien tilbake mot bedre helse og et aktivt liv. Vi har også privat egenbetalt rehabilitering. Vi gjenåpner Steffensrud Aktiv - 1. september. Nye åpningtider i treningssal og basseng fra 19.okt finner du he

Forsterket rehabilitering avdeling Aker er lokalisert på Aker sykehus. Vi jobber tverrfaglig med sykepleie, fysioterapi og ergoterapi. Ved å intensivere treningen er målet å få raskere og bedre resultater. Fakta om avdelingen: 23 korttidsplasser (rehabilitering) 9 dobbeltrom og 5 enkeltrom; bad på alle rom; kommunal Hjerneslag skjer plutseleg og utan varsel. Hjerneslag er ein alvorleg sjukdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113. Etter akuttbehandlinga er det viktig å starte rehabilitering tidleg. Det er stor variasjon i kva følgjer hjerneslaget gir, og kor omfattande rehabilitering du treng rehabilitering ved hjerneslag (IS 2797) utgis av Helsedirektoratet, og ble første gang utgitt i 2010 og en delvis revidert utgave ble publisert i desember 2017. Denne retningslinjen danner kunnskapsgrunnlaget for pakkeforløpet. Hvem skal inkluderes i pakkeforløp hjerneslag Utfall etter hjerneslag. Det kan være mange utfall etter hjerneslag og du vil erfare noen av dem. Du og din familie bør snakke med legen dersom noen av utfallene er merkelige. Det er viktig å huske at ingen hjerneslag er like. Hvilke utfall du får avhenger av : hvilken side av hjernen som er rammet; hvor alvorlig hjerneslaget va

Hjerneslag, opptrening - NHI

Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt) Etter akuttbehandlingen ved hjerneslag er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i hvilke følger hjerneslaget gir, og hvor omfattende rehabilitering det er behov for. Innholdsoversikt. Ventetider. Ventetid. Behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag Publisert 21.12.2010 Oppdatert 09.09.2014 En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi.

Hjerneslag - Helsedirektorate

 1. Kurset legger hovedvekten på videre behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag etter utskrivning fra sykehus. Gå til kurset Det blir lagt vekt på praktiske aspekter ved behandling og rehabilitering etter hjerneslag, særlig tiltak som er viktige i overgangsfasen fra sykehus til sykehjem, kommunal rehabilitering eller eget hjem, slik at rehabiliteringen fortsetter
 2. Hjerneslag kan forekomme i alle aldre, men gjennomsnittsalderen ved førstegangshjerneslag i Norge er 77,7 år for kvinner og 75,3 år for menn (1). Det anslås at det lever 55.000 til 60.000 mennesker i Norge som har hatt ett eller flere hjerneslag, rundt to tredjedeler av disse har en funksjonssvikt som følge av hjerneslaget (2)
 3. Programmet for rehabilitering av hjerneslag. Utsiktene for mennesker som har hatt hjerneslag i dag er mer håpefulle enn noen gang på grunn av fremskritt innen både slagbehandling og rehabilitering. Stroke-rehabilitering fungerer best når pasienten, familien og rehabiliteringspersonalet jobber sammen som et team
 4. Siden hjerneslag vil si at blodforsyningen til hjernen er redusert, er det viktig at man får rask behandling på sykehus for å begrense hjerneskaden som kan oppstå. Hvis hjerneslaget skyldes en blodpropp (trombose eller emboli), finnes det en behandling som løser opp blodproppen hvis den iverksettes innen 4,5 timer etter at pasienten fikk slag
 5. Unicare Bakke rehabiliteringssenter ligger rett ved Halden og tilbyr aktiv rehabilitering for bl.a. hjerneslag. Her kan du lese mer om fasilitetene våre
 6. Rehabilitering Søk etter rehabiliteringstilbud. Amputasjon. Barnegruppe. Brudd og utmattelsessyndrom F48.0 Nevrasteni R53 Uvelhet og tretthet. CP (Cerebral parese) - voksne. CP Cerebral parese. Fibromyalgi. Hjerneslag og ervervede hjerneskader. Hjertesykdommer. Huntingtons sykdom. Intensiv gangtrening. Intensiv håndtrening (CIMT) Intensiv.

Behandlingskjeden ved hjerneslag - Helsedirektorate

 1. Unicare Helsefort tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering for deg med ulike helseutfordringer. Rehabiliteringsenteret er en del av tilbudet i spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal
 2. Somatisk tverrfaglig rehabilitering Vi har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Avtalen gjelder følgende delytelser: A - Brudd og slitasjeskader i skjelettet - inkludert ortopediske inngrep (hofte, kne, nakke og rygg) B - Revmatologiske sykdommer D - CFS/ME F - Hjerneslag (vi har også tilbud om CI-terapi). En videopresentasjon av vårt tilbud finner dere her. H - Hjertesykdommer J.
 3. Rehabilitering etter hjerneslag og Taoist Tai Chi® arts. Hvis du har hatt et hjerneslag, nylig eller lenger tilbake, vil du ha opplevd at hjerneslag kan forårsake et utall problemer alt etter hvilken del av hjernen som ble rammet. Balanse- og koordinasjonsproblemer,.
 4. Akuttfase/tidlig rehabilitering. Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag definerer akuttfasen som den første uken etter debut av symptomer på akutt hjerneslag. Gjennomsnittstid på en slagenhet som kombinerer akutt behandling og tidlig rehabilitering er 7-14 dager
 5. Ved seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering driv vi med diagnostisering og behandling av skadar og sjukdommar som har ført til funksjonsnedsetting. Døme på dette kan vere hjerneslag eller sjukdommar i nervesystemet. Vi held til ved Stord sjukehus, men behandlingstilboda dekker pasientbehov i heile Helse Fonna
 6. Utbredelse. Slag kan i mange tilfeller forebygges. Dødsfall fra slag har globalt gått ned dramatisk de siste 20 årene. Selv om dødeligheten har gått ned, er det fremdeles slik at slag er dødsårsak i hvert tredje dødsfall i Norge, og rundt 16,000 nordmenn blir rammet av hjerneslag hvert år
 7. Hjerneslag -behandling og rehabilitering Kurset er særlig beregnet på sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og logopeder ansatt i primærhelsetjenesten, men er også åpent for leger, helsefagarbeidere, sykehusansatte og andre interesserte

Rehabilitering av pasienter med hjerneslag Tidsskrift

Det er rehabiliteringstilbud ved helseforetakene (sykehusene) i regionen. I tillegg har Helse Nord RHF inngått avtaler om rehabiliteringstjenester med private rehabiliteringsinstitusjoner. På denne siden finner du oversikt over helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner. Du kan også se hvilke rehabiliteringstilbud som finnes til ulike diagnosegrupper Rehabilitering - hjerneslag: Hjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113. Etter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig Rehabilitering etter hjerneslag i Oslo Pakkeforløp hjerneslag fase 1: «Alle kommuner bør tilby tverrfaglig døgn-, dag-og hjemmerehabiliteringut fra den slagrammedes individuelle behov, eventuelt i samarbeid med andre kommuner Kognitiv rehabilitering kan gi noe bedre hukommelse på kort sikt for personer som har hatt hjerneslag. Kognitiv rehabilitering har trolig liten eller ingen effekt på hukommelse på lang sikt eller på opplevd livskvalitet. Det viser en Cochrane-oversikt Synsproblemer etter hjerneslag blir oversett Synsforandringer kan være et symptom på hjerneslag, men det er lite kjent. Hjerneslag-rammede opplever at synsproblemer får lite fokus under behandlingen, viser ny, norsk studie

Hjerneslag - Nasjonale retningslinjer for behandling og

Rehabilitering - Intensiv trening av håndfunksjon etter ervervet hjerneskade Ingress Vi tilbyr et poliklinisk gruppetilbud med vekt på intensiv trening av håndfunksjon ved hjelp av metoden Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) Avdelingen tilbyr spesialisert rehabilitering til ungdom og voksne med ervervet hjerneskade; hovedsakelig etter hodeskader, hjerneslag, årehinneblødning eller langvarig oksygenmangel til hjernen av ulike årsaker Hjerneslag (også kjent som slag, apoplexia cerebri, apopleksi og cerebralt insult) er en tilstand hvor man plutselig opplever tap av hjerne- og/eller kroppsfunksjon på grunn av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon. Hjerneslag skyldes enten hjerneinfarkt (blodpropp i hjernen, 85-90 %) eller en blødning i hjernens blodårer (10-15 %)

Rehabilitering etter hjerneslag. Alle pasienter får en tverrfaglig vurdering på Slagposten (fysioterapi, ergoterapi, evt. logopedi). I tillegg kobler vi inn ernæringsfysiolog, sosionom eller prest hvor det er nødvendig eller ønsket. Dersom du har funksjonsutfall får du rehabilitering allerede på Slagposten Kurset legger hovedvekten på videre behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag etter utskrivning fra sykehus. Det blir lagt vekt på praktiske aspekter ved behandling og rehabilitering etter hjerneslag, særlig tiltak som er viktige i overgangsfasen fra sykehus til sykehjem, kommunal rehabilitering eller eget hjem, slik at rehabiliteringen fortsetter

Slagrehabilitering generelt Slagorde

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) gir pasienter og pårørende tverrfaglig støtte til å mestre eget liv gjennom utredning, behandling og rehabilitering. Rehabilitering er å hjelpe deg med å få tilbake fysisk, mental og sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade Vestibulær rehabilitering utføres vanligvis på et poliklinisk nivå, men i enkelte tilfeller kan behandlingen iverksettes under et sykehusopphold. Rehabiliteringen starter med en samtale hvor man samler inn detaljert informasjon i forhold til hvilke symptomer den rammede opplever og hvordan disse påvirker daglige aktiviteter

Rehabilitering etter hjerneslag og traumatiske

Hjerneslag er en vanlig sykdom i industrialiserte land, med 250 tilfeller pr 100 000 innbygger pr år. Hver femte person vil få hjerneslag i løpet av livet, og det er den hyppigste årsaken til alvorlig funksjonshemming. Etter rehabilitering vil fortsatt mange av pasientene ha motoriske funksjonsutfall (50-60 prosent) Behandlingssteder for Rehabilitering: Hjerneslag og ervervede hjerneskader, med ventetider og antall behandlinger; Behandlingssted Ventetid; Akershus universitetssykehus Sykehusveien 25, Lørenskog: 1 - 12 uker: Vis detalje Personer over 18 år som har fått nedsatt funksjonsevne etter hodeskade, hjerneslag eller MS-attakk, kan få rehabilitering utenfor institusjon. Oppfølgingen blir gitt av et innsatsteam. Ta kontakt på e-post: innsatsteam-rehabilitering@bergen.kommune.n

Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning

 1. Mestringstreff for personer med hjerneslag og deres nærmeste pårørende, Lofoten Svært mange mennesker lever med helseutfordringer over tid. Når du rammes av sykdom eller nedsatt funksjonsevne dreier mye seg om utredning, diagnose og behandling, men for mange handler det i stor grad om hvordan helseutfordringene påvirker ulike deler av livet og griper inn i hverdagen
 2. Rehabiliteringstilbudene i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord leveres av både egne helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner som vi har avtale med. Rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål. Rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere
 3. eRehabilitering etter hjerneslag eRehabilitering er et veiledet Tilbudet er ikke ment å erstatte annen rehabilitering eller behandling, men er utviklet for å gis som supplement til de ordinære tjenestene. Innholdsoversikt. Innledning. Pålogging for registrerte brukere
 4. Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (Hauglandsenteret) ligg i Fjaler kommune, sør-vest i Sogn og Fjordane fylke. Senteret har tilbod til pasientar med kreft, sjukleg overvekt, nevrologiske sjukdommar, tinnitus og menière, hjerneslag, kroniske muskel- og blautdelssmerter og hjerneskadar
 5. Hjerneslag, tidlig behandling - NHI

Video: Rehabilitering etter slag - følg retningslinjen! - Norsk

Erfaring med bruk av ortopediske hjelpemidler | LHL HjerneslagFra to-dagers rehabiliteringskonferanse til ukentligLovisenberg Diakonale SykehusBrosjyrer — Norges BlindeforbundForedragsholdere - 7Et sunnere liv | LHL
 • Ticketco.
 • Weiße rose referat powerpoint.
 • Eksempler på dialoger.
 • Si d leserinnlegg.
 • Decathlon spain.
 • Årets matblogger 2018.
 • Deutsche weinstraße veranstaltungen.
 • Transformator oppgaver.
 • Bürgerservicestellen linz.
 • Langer augenkontakt bedeutung.
 • Kontoplan idrettslag.
 • Alter schwede wismar geschichte.
 • Tanz graf.
 • Den norske skolen i brussel.
 • Takstein decra.
 • 2 februar første vårdag.
 • Engelske vokaler.
 • Hvem kan være ansvarlig søker.
 • Chicago fire season 7.
 • Shelby teknikk.
 • Sunn fiskesuppe med torsk.
 • Postens årbøker.
 • Sv tur dresden schwimmen.
 • Haraldrudveien 30.
 • Especialidades medicas rentables.
 • Torkel petersson.
 • Nintendo wii utstyr.
 • Altersglühen.
 • Torget grill levanger.
 • Formue kalkulator.
 • Jobber med høy lønn.
 • Fluesopp giftig.
 • Kirurgisk ortopedisk poliklinikk ålesund.
 • Ark wiki bronto platform saddle.
 • Himalaya plante.
 • Matthew mcconaughey serie.
 • Nike hypervenom phelon 3.
 • Singlebörse tierhalter.
 • Bjørklund oslo.
 • Aachen freizeitangebote für familien.
 • Fse kurs krav.