Home

Barokken fakta

Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600-og 1700-tallet.Kunstretningen verdsatte dramatikk og detaljer, ornamentering og prakt, og fremtrådte innen de fleste kunstformene: Musikk, arkitektur, litteratur, maler-og billedhuggerkunst.Barokken begynte omkring år 1600 i Roma og spredte seg til resten av Europa med støtte. Barokken i arkitekturen oppsto i Italia omkring 1575 (den utførte fasade på kirken Il Gesù i Roma, antakelig av Giacomo della Porta). Stilen avløste her etterhvert manier­isme, og var ut­bredt fra ca. år 1600 til ca. 1770. Les mer om barokken, kunst i barokken og musikk i barokken. Barokken var eneveldet stilart, og for barokkens mennesker var samfunnet stabilt. Stabilt i den betydning at alle hadde sin plass i samfunnet, gud på topp med de rike under og på bunn de fattigste, man hadde alltid oversikt over hvor man befant seg. Samfunnet var preget av store klasseskiller Barokken var en stilretning som avløste senrenessansen og var fremherskende i Europa på 1600- og delvis på begynnelsen av 1700-tallet, inntil den ble avløst av régencestilen. Navnet for stilretningen er av senere dato og ble opprinnelig benyttet nedsettende. Det antas å ha sin opprinnelse i det franske ord baroque, fra portugisisk barroco, som betyr en uregelmessig formet perle I barokken stod følelsene i sentrum. Svulmende former, rike ornamenter og prektige materialer blir mye brukt i kunst og arkitektur. Kontraster og bilderikt formspråk er typisk for perioden fra slutten av 1500-tallet til midten av 1700-tallet

Barokken - Wikipedi

 1. Barokk, er en periode i europeisk kunsthistorie som følger etter høyrenessansen, med manierismen som en overgangsfase. Man regner at barokken i Europa varer fra 1550 til 1700, mens den i Norden opptrer noe senere - i tidsrommet 1650 - 1750. I engelsk kunst- og arkitekturhistorie regnes barokken som en del av renessansen fordi også den bygger på klassiske forbilder
 2. Fakta om barokken. Oppgaven tar for seg barokken som tidsperiode og nevner de samfunnsmessige forholdene under perioden på 1600-tallet. I tillegg nevner den tre sentrale forfattere i barokken, Dorothe Engelbretsdotter, Thomas Kingo og Petter Dass
 3. ere, å skape operaer, oratorier, kantater og monodier, utviklet vokalmusikken seg kraftig

barokk - arkitektur - Store norske leksiko

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os

Barokken - Daria.n

 1. Barokken - til Guds ære. Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600- og 1700-tallet
 2. Johann Sebastian Bach (født 21. mars jul. / 31. mars 1685 greg. i Eisenach i Thüringen, død 28. juli 1750 i Leipzig i Sachsen) var en tysk komponist, orgel- og cembalovirtuos fra barokken, og en av de mest kjente komponistene i klassisk europeisk musikktradisjon.. Bach representerer barokkmusikkens høydepunkt. Han beriket sin hjemlige tyske barokkstil med en gjennomarbeidet kontrapunktikk.
 3. Det er mange kjente komponister fra Barokkepoken, men her er litt fakta fra 3 av dem: <bilde> Johann Sebastian Bach . Johann Sebastian Bach levde fra 1685 til 1750. han var tysk, og er kanskje den komponisten som flest forbinder med barokken. Bach tilhørte en musikerslekt
 4. Den musikalske klassisismen faller i tid i stor grad sammen med overgangsperioden mellom opplysningstiden og romantikken, men det er vanskelig å gi en entydig tidsavgrensning fordi det avhenger av hvilke kriterier som legges til grunn: biografiske data, stilistiske fakta eller en blanding av disse.De første nye stiltrekkene som peker ut av barokken, kommer på 1720-tallet, mens tegn som.

Her får du en rekke gode eksempler på mulige analyser av blant annet oppbygging, språklige virkemidler og budskap i «Aftensalme». Ikke nok med det: vi gir deg dessuten nyttig bakgrunnsinformasjon om Dorothe Engelbretsdotter og tidsperioden hun skrev i, nemlig barokken. Fakta om «Aftensalme» Forfatter: Dorothe Engelbretsdotter (1634 - 1716 Antonio Lucio Vivaldi (født 4. mars 1678 i Venezia, død 28. juli 1741 i Wien) var en italiensk komponist, fiolinist og katolsk prest.. I vår tid regnes Vivaldi som en av de viktigste komponistene fra barokken, og som hovedskaperen av solokonserten, en genre Arcangelo Corelli initierte. I sin egen tid var Vivaldi en av Italias mest beundrede fiolinvirtuoser Barokken 1600-tallet Barokken som epoke i kunsthistorien I musikkhistorie brukes ordet barokk om musikk som er komponert mellom ca. 1600 og ca. 1750. Men selve ordet barokk, som betyr noe sånt som uregelmessig, usymmetrisk eller skjev, ble ikke brukt om stilretningen før lenge etterpå

I all hovedsak er litteraturen i barokken bruksdiktning. Det vil si at den skulle inngå i oppdragelsen av folket, tukte dem og mane til en kristen livsførsel. Derfor skrev barokkdikterne på folkespråk ( Salmelitteraturen i barokken. Fagartikkel. Salmelitteraturen i barokken. På 1600-tallet er den religiøse litteraturen en viktig litterær sjanger. Salmene er skrevet til bruk hjemme og under gudstjenester i menigheten. De gjenspeiler høytidene i kirkeåret og den kirkelige liturgien. LK06. Vis kompetansemål.

Georg Friedrich Händel (ifølge kirkeboken Georg Friederich Händel, anglisert George Frideric Handel), født 23. februar jul. / 5. mars 1685 greg. i Halle an der Saale, hertugdømmet Magdeburg, død 14. april 1759 i London, England, var en tysk-britisk komponist berømt for sine operaer, oratorier og concerti grossi.Han representerer ved siden av Johann Sebastian Bach senbarokkens kulminasjon Barokken er navnet på hele 1600-tallet. Barokken var et motsvar til århundret før, nemlig renessansen. Renessansen hadde vært enkel og ren, og barokkens forfattere syntes språket på 1500-tallet var rett og slett kjedelig. Dette måtte de gjøre noe med. Det barokkforfattere kunne si med et ord, sa de med ti Barokken (ca 1600 til ca 1750) - sentrale stiltrekk. Begrepet barokk var opprinnelig et uttrykk innenfor arkitektur og har etterhvert også blitt brukt om musikk fra perioden fra ca 1600 til ca 1750, perioden mellom renessansen og wienerklassisismen Opplysningstiden er den perioden i historien hvor mennesket begynte å bli kritisk til samfunn og religion. Tiden mellom ca 1690 og ca 1800 (også oppgitt med 1700-1789), blir kalt opplysningstiden, tiden hvor mange mennesker satte spørsmålstegn ved politisk styresett, samtidig som de hadde en stor tro på menneskets evner og styrke

barokken - kunst - Store norske leksiko

 1. g (Versailles). Betegnelsen barokk, stammer fra slutten av 1700-tallet, da man var begynt å betrakte stilretningen som smakløs og overlesset
 2. erande i Europa från slutet av 1500-talet och in på 1700-talet.Inom bildkonst och arkitektur förekommer den under 1600-talet och en bit in på 1700-talet. Inom litteraturvetenskapen under slutet av 1500-talet till slutet av 1600-talet, beroende på land och den.
 3. SIDER MED FAKTA OG LæRESTOFF. Wikipedia - Barokkmusikken ca. 1600-1750; Musikkrom - Ressursside om barokken; Røberg - Kort, enkel oversikt over barokken; S.Dancke - Barokken m/oppg og lytteeksempler; Bekkestua skole - Elevarbeid om barokken; Wikispaces - Barokkens instrumenter m/lydeks. C.Hambro - Kjennetegn ved barokken
 4. PowerPoint-presentasjon om Barokken. Presentasjonen fokuserer på den historiske tiden og litteraturen i barokken og tar for seg teksten Nordlands Trompe..
 5. Barokken er navnet på en stilart, men er også betegnelsen på en epoke. Barokken knyttes til 16- og 1700-tallet. Selve begrepet oppsto ikke før på 1800-tallet og det er noe usikkert hva som er opphavet. Det antas å komme fra ordet barocco, som betyr ujevn perle
 6. Vi har nå rast gjennom barokken og opplysningstiden, hvor vi har sett på samfunnsforhold, kunst og litteratur i periodene. Elevene har fått forelesning ved å se på power point-presentasjonen under, og de har notert ned fakta i egne litteraturhistoriebøker. Se presentasjonen her: Barokk og opplysningstid Rubens: The Unio
 7. Barokken. Opplysningstida. Romantikk og realisme. Modernisme. Litteraturhistoriske oppslagsverk. Opplysningstida. Fra midten av 1400-tallet ser vi de første tegn på en utvikling i Europa som vi med et samlebegrep kaller for det moderne prosjektet
Musikk i barokken Faktastil - Studienett

Rokokko er perioden som følger etter barokken rundt midten av 1700-tallet. Ordet er avledet av det franske rocaille, som betyr skjell eller ujevn klippeformasjon.Rokokko er først og fremst forbundet med Ludvig XVs regjeringstid i Frankrike. Periodens fremste kjennetegn er asymetriske former, S-formete og C-formete kurver med blomster, lyse og lette farger og naturalistiske motiv Renessanse er en betegnelse på en periode som har sitt utspring i Italia på 1300-tallet der en blant annet brukte den klassiske kunsten og arkitekturen som kunstneriske forbilder. Ordet renessanse betyr gjenfødelse, og med det tenker vi på den åndelige oppvåkningen som gikk over Europa fra slutten av 1300-årene. Denne oppvåkningen fornyet diktning, arkitektur, billedkunst og vitenskap Barokken Barokken kom til i begyndelsen af det 17. århundrede. Fra 1620 til 1720. Barokken er kendetegnet ved at kunsterne, og forfatterne havde en tankegang præget af det følelsesmæssige frem for virkelighed og fakta. Altså tænkte man med hjertet og ikke med hjernen. Kongen var samfundets sol, altså var det ham, der havde al magten Fakta om norske kuer 1. Det finnes ca 230 000 kuer i Norge, de fleste av rasen Norsk Rødt Fe. 2. Ved fødselen veier en kalv omtrent 40 kg. 3. Kalven får melk til den er to-tre måneder gammel. 4. Fra kalven er et halvt år gammel kalles den kvige eller oksekalv

Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600-og 1700-tallet.Kunstretningen verdsatte dramatikk og detaljer, ornamentering og prakt, og fremtrådte innen de fleste kunstformene: Musikk, arkitektur, litteratur, maler-og billedhuggerkunst.Barokken begynte omkring år 1600 i Roma og spredte seg til resten av Europa med støtte Barokken: Stilperiode i Europa frå 1580 til ca.1700 e.Kr. 3. Fakta om Barokken: • Kjem av det portugisiske ordet barocco som tyder ujevn perle. • Betyr rart, ein nedsetjande beskrivelse av perioden. • Vart sett på som overlessa og voldsom Barokken sitt særmerke var sterke følelser og urolige formelement Barokken menneskesyn Barokken - Wikipedi . Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600-og 1700-tallet.Kunstretningen verdsatte dramatikk og detaljer, ornamentering og prakt, og fremtrådte innen de fleste kunstformene: Musikk, arkitektur, litteratur, maler-og billedhuggerkunst.Barokken begynte omkring år 1600 i Roma og. Ludvig 14. og barokken [Ferdighetsmål C] Ludvig 14. utøvde stor makt og prakt i Frankrike på 1600-tallet. Han levde i barokkens tidsalder og lot bygge det enorme barokkslottet Versailles. Bruk nettstedet og lenkene du finner der til å svare på oppgaven. Oppgave skal skrive en stil med dette temaet: Skriv en artikkel der du sammenligner barokken og opplysningstiden. Hva som er likt og ulikt mellom periodene. Litteratur, kunst/bilder, musikk etc. Noen som har noen bra linker? Har søkt en del nå på barokken, men finner ikke noe spesielt. Fant heller ikke n..

SIDER MED FAKTA OG LæRESTOFF. TaktogTone - Om Wienerklassisismen; Gyldendal.no - Wienerklassisismen; Musikkrom - Klassisismen - fakta og eksempler; wikipedia.org - Wienerklassisismen; Kristian Evensen - Wienerklassisk stil. hivolda.no - Klassisismen. Komponister/verk; musikkparken.no - Wienerklassisk stil Barokken dominerte som stil på 1600-tallet og hadde propaganda som sitt viktigste program. Ordet betyr «utbredelse» og innebar at samfunnets elite med alle tilgjengelige midler søkte å overbevise folket om sin fortreffelighet. Fakta Europa opplever en omskiftelig tid,. Barokken (1600-tallet) Barokkens kjennetegn. Barokkens litteratur. Thomas Kingo (1634-1703) Dorothe Engelbretsdotter (1634-1716) Petter Dass (1647-1707) Tekster til eksamen og muntlig. 5.Opplysningstiden (1700-tallet) Norske Selskab. Sentrale temaer i opplysningstiden. Opplysningstidens litteratur

Barokken Varte fra begynnelsen p 1600-tallet til midten av 1700-tallet. Den spanske barokken er beslektet med den italienske, men er ingen slavisk kopi av denne. Den nye stilen vant. Renessanse betyr gjenfødelse, og det var kunsten fra antikken som var idealet. Kunstnerne sa ad fontes, som betyr «til kildene».Den antikke kunsten baserte seg på fornuft, og ikke følelser, og studerte det konkrete, naturen og mennesket. Barokk: periode innen kunst, musikk og litteratur på 1600-tallet.Pompøs og snirklete form Innlegg om Barokken skrevet av esalen. Om sommeren som ellers i året pleier jeg å høre podcasten In our time, med Melvin Bragg. Det er et helt ypperlig radioprogram, der tre professorer, forskere eller andre toppakademikere diskuterer emner innen realfag, historie og kultur, med innslag også av religion og filosofi På 1600-tallet var det derfor skapt grobunn for en ny retning innenfor kunsten som nettopp la vekt på det religiøse livet; barokken. Kunsten fra denne tiden er direkte, dramatisk og enkel. Går man til bygninger og møbler fra barokken derimot fremstår dette som kolossale og prangende bygg, laget for å imponere

Norsk - Kjennetegn på barokk - NDL

Start studying Barokken og Wienerklassisismen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Språket de brukte i renessansen var enkel og ren, forfattere fra barokken syntes at språket på 1500- tallet var kjedelig. De ville forandre og gjøre noe med det. Det barokkforfattere sa med et ord, sa de med ti. Diktningen var overdådig og prangende. Det var ikke meningen å skrive om kunnskap og fakta - de skulle vise kunstferdighetene.

Barokken Barokken kom til i begyndelsen af det 17. århundrede. Fra 1620 til 1720. Barokken er kendetegnet ved at kunsterne, og forfatterne havde en tankegang præget af det følelsesmæssige frem for virkelighed og fakta. Altså tænkte man med hjertet og ikke med hjernen. Kongen var samfundets sol, altså var det ham, der havde al magte Barokken = Barocken = Barokki Jens Holmboe (Oversetter) Denne boken handler om barokken, og tar blant annet for seg de store pavene, Roma og barokken, Caravaggio og hans etterfølgere, barokkens ledende skikkelser i England og rokokkoen

Barokk - Kunsthistori

Torturmetoder: Historiens ti mest brutale Tortur ble innført i middelalderen som en legal metode for blant annet å få kjettere til å tilstå Immanuel Kant: «Vår tidsalder er kritikkens tidsalder. Alt må underkaste seg kritikken. 1700-tallet - opplysningstid.Fornuften settes nå opp mot tradisjonens sannheter så det suser 8 fakta om opera. Kvifor syng operasongarar så høgt? Og er det ingen kvinnelege komponistar? Her er åtte fakta om opera. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK. Kari Nygard Tvilde Journalist KursAdmin er et elektronisk registreringsprogram for kursvirksomhet. Klikk her for innlogging. Klikk her for å øve deg i testversjonen til KursAdmi - Bygger på barokken, men preges av letthet og eleganse og en homofon og mer raffinert stil. - Tendenser til rokokkostil finnes så tidlig som 1720, og lenge etter at den wienerklassisistiske stil er befestet av Haydn og Mozart skrives musikk i rokokkostil, som avsluttes ca. 1780

Stilfastsettelse - Neste Trekk Eli Neste

Gotisk arkitektur eller gotikk er en arkitektonisk periode som dominerte det katolske Vest-Europa i middelalderen, fra ca. 1150 til ca. 1550. Gotikken er mer enn noen annen periode innen europeisk kunsthistorie basert på prinsipper innen konstruksjonen. Gotikkens byggmestere kombinerte spissbuer, ribbekrysshvelv og strebebuer på en ny måte. . Konstruksjonene var et svar på konstruktive. Obo, forkorta uttale av det franske ordet hautbois, samansett av haut (høg) og bois (), er eit treblåseinstrument som nyttar dobbelt røyrblad og er stemd i C. Han vart utvikla frå skalmeiene som var mykje brukt i mellomalderen og renessansen.Oboen vart til tidleg på 1600-talet og er difor eit av dei eldste instrumenta i treblåsfamilien. . Namnet obo kjem frå det franske hautbois som. Holberg var preget av humanismen, opplysningstiden og barokken. Han var filosof og historiker, men det er hans skjønnlitterære forfatterskap som ruver høyest. Komediene, 26 stykker i alt, utgjør den viktigste delen av forfatterskapet

Kjøp Barokken = Barocken = Barokki fra Bokklubber Denne boken handler om barokken, og tar blant annet for seg de store pavene, Roma og barokken, Caravaggio og hans etterfølgere, barokkens ledende skikkelser i England og rokokkoen. Boken har parallell tekst på bokmål, dansk, svensk og finsk Prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Foreldre: Hansdelsmann og bergensborger Petter Petterssøn Dass (også skrevet Peiter Pittersen Don Dass) (ca. 1600-ca. 1653/54) og Maren Pedersdatter Falch (1629-1709; hun gift 2) 1655 med sogneprest i Hadsel Mogens Pederssøn Thilemann, 1599-1664, og 3) 1670 med fogd i Helgeland Peder Christopherssøn Broch, ca

Søkeresultater for Barokken - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert Byantikvaren i Stavanger mener det er hårreisende at Riksantikvaren vil dekke til middelaldergraver under gulvet i Stavanger domkirke, uten å slippe arkeologene til først

Fakta om barokken - Studienett

 1. Johannes Læringssenter gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere, både barn og voksne som har behov for en fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader. Vi har også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn og/eller hørsel
 2. Dette er en video om den musikkhistoriske perioden vi kaller for barokken. Her er generalbass og kontrapunkt viktige kjennetegn. Vivaldi og Händel var kjente komponister i denne perioden
 3. Wienerklassisismen er nemninga på ein retning innan europeisk klassisk musikk som blei skapt i tidsrommet frå rundt 1730 til 1820, med overlapp frå den føregåande barokken og romantikken som kom etter. Musikken hadde sentrum i den austerrikske hovudstaden Wien.Nokre av komponistane som skreiv wienerklassisistisk musikk var Muzio Clementi, Johann Ladislaus Dussek og Carl Philipp Emanuel.
 4. dre fremtredende - men viktige - elementer i handlingen
 5. Tysk serie. Lær din musikkhistorie på en underholdende og medrivende måte
 6. Barokken (1600 - 1760) Rokokko (1720 - 1770) Wienerklassisismen (1730 - 1820) Romantikken (1815 - 1910) Renessansemusikk er europeisk musikk skriven under renessansen. Å definere starten på den musikalske perioden er vanskeleg, sidan renessansestilen gradvis utvikla seg
 7. Opplysningstiden startet idemessig som et åndelig opprør mot det overnaturlige som religion og kirke representerte. Nå ble fokuset sunn fornuft, individets frihet, og privilegier med like.

Video: Barokken (musikk) - Wikipedi

Barokken: en litterær periode og stil | BrugTema om hustyper og arkitekturMøntmestergården - Den Gamle By

Artikkel om barokken - Studienett

Barokken - NRK Skole - musikkparke

Et spørsmål som snart bringer ut oss ut på eventyrlig ekspedisjon hvor mellomstasjonene er biologien, filosofien og teologien Barokken er en periode, der strækker sig fra ca. 1600 til begyndelsen af 1700-tallet. Der blev skrevet salmer, lejlighedsdigte, drikkesange og kærlighedsdigte i barokken Dikter. Foreldre: Kapellan, senere sogneprest Jonas Wessel (1707-85) og Helene Maria Schumacher (1715-89). Gift 10.5.1780 i København med Anna Catharia Bukier (23.2.1748-4.1.1813), datter av krigsbokholder, justisråd Thomas Bukier (1702-65) og Karen Sophie Riis (ca. 1720-1765). Grandnevø (brorsønns sønn) av Peter Wessel Tordenskiold (1690-1720); bror av Ole Christopher Wessel.

musikk i barokken - Store norske leksiko

barokken - Videoteke

Små historiske feil kan forekomme, men det er lagt stor vekt på å holde seg til fakta og sannheter. Små skrivefeil kan også forekomme, men det er minimalt. Boken er laget med spesielt tanke på bruk for skoleelever, men kan forhåpentligvis også vekke interresse for andre historieintresserte, eller som arbeider med historie Etter hvert som vi beveger oss fra renessansen via barokken mot opplysningstiden på 1700-tallet, finner vi en økende tendens blant mange mennesker til å akseptere et mekanistisk verdensbilde. Et slikt religiøst syn bygger på tanken om verden som et urverk som tikker i vei etter at Gud - urmakeren - en gang har skapt den. Dette kalles 'deisme' Den periodiske melodikken er typisk for wienerklassisismen, og gir et mer avbalansert inntrykk enn det som var vanlig i barokken. Der et Bach-stykke fortsetter i en nesten uendelig strøm, gir et Mozart-stykke anledning til å trekke pusten Fakta Originaltittel: En kongelig affære (A Royal Affair) Regi: Nikolaj Arcel Roller: Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe Følsgaard, Trine Dyrholm, David Dencik, William Jøhnk Nielsen Manus: Nikolaj Arcel og Rasmus Heisterberg Genre: Drama / Romantikk Nasjonalitet: Danmark Språk: Dansk Produksjonsselskap: Zentropa Lengde: 2 t. 17 min. Distribusjon: Nordisk Film Distribusjon AS. Johann Sebastian Bach (21. mars 1685-28. juli 1750) var ein tysk komponist og organist under barokken.Han vert av mange rekna som ein av dei største komponistane nokon gong, men i samtida var han best kjent som ein stor orgel- og cembalovirtuos.. Dei religiøse og verdslege verka hans for kor, orkester og soloinstrument prega barokkmusikken og vart eit høgdepunkt i perioden

Kjennetegn ved barokk litteratur - Portfoli

Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om middelalderen med lenker og bilder Barokken Varte fra begynnelsen på 1600-tallet til midten av 1700-tallet. Den spanske barokken er beslektet med den italienske, men er ingen slavisk kopi av denne. Den nye stilen vant mange tilhengere og nådde sitt høydepunkt i Jose Churriguera og hans etterfølgeres verk

Barokken - Uttrykkshistori

Å tolke blir definert slik: forklare, utlegge betydningen av, utlegge innholdet av en tekst. I de seinere årene har det blitt mer vanlig at det bare står: Tolk diktet/novella Å tolke skulle da innebære både analyse og tolking, dvs at du skal forklare hva teksten inneholder, hva den betyr etter din vurdering, og peke på de enkelte detaljene i teksten, altså de virkemidlene. Den 19. oktober får alle elevene på huset ei konsertforestilling i gymsalen. Da kommer ett av Norges beste vokalensembler, Vokal Nord, med «Barokk på nordnorsk». Nanna Elisabeth Berntsen syr sammen forestillinga med humoristiske og alvorlige fakta om Nord-Norge og Europa i barokken

Barokken - Studieweb

Hei alle sammen. Den siste måneden med hjemmeskole og pandemi har stilt nye krav til alle. Jeg har ville ventet litt med å legge ut noen undervisningstips både fordi det har vært lagt ut veldig mange fine undervisningsopplegg på facebookgrupper og andre steder hvor lærere kommuniserer, men også fordi jeg ville teste ut hva som fungerte Renessansen er navnet på en periode i kunsthistorien som strekker seg fra slutten av 1300-tallet og fram mot 1600-tallet. Musikken fra denne tiden er preget av klassiske idealer som klarhet, balanse, velklang og uttrykk. Se denne korte og raske filmen (på engelsk) om Renessansen og komponistene der: Her er en video med musikk av John Dowland - du vet han som var både composer and spy.

Brüssel, Belgia | ReisDitBilledekunst-notater - Studienet

Barokken (1600 - 1760) Rokokko (1720 - 1770) Wienerklassisismen (1730 - 1820) Romantikken (1815 - 1910) Musikk i mellomalderen er musikk frå perioden mellom om lag år 500 og 1400. Musikken er i stor grad anonym og er i størstedelen av perioden dominert av kyrkjeleg musikk, særskild gregoriansk song Den korrekte betegnelsen på denne musikken er kunstmusikken . I virkeligheten , begrepet klassisk faktisk refererer til en utvalgt gruppe av komponister i tidsperioden 1750-1810 . Klassisk musikk utviklet i Europa , hovedsakelig i Tyskland og Østerrike , etter barokken Virkemidler og begreper i lyrikken Her finner du en oversikt over de vanligste virkemidlene i lyrikken, med forklaringer av de forskjellige begrepene Men barokken var ikke en passiv bruk av eksterne innflytelser. Det var også en periode med stor grad av eksperimentering med musikalske strukturer og former. Noe som også gjenspeiles i konsertmaterialet med spennende og og uvanlige kombinasjoner av musikk fra svært forskjellige steder, i tid, så vel som i rom

 • Panacur hund erfahrungen.
 • Zahnarzt braunschweig innenstadt.
 • Referansebudsjett 2017.
 • Arbeidende kapital definisjon.
 • Utbenet lammelår.
 • Schöne spiegelbilder machen.
 • Fjerning av spyttkjertelstein.
 • Hvordan få 6 i matte.
 • Wellington boots.
 • Emden innenstadt shoppen.
 • Gaffelbånd hest.
 • Saarloos wolfhond skien.
 • Hytte åremål sjusjøen.
 • Tine produksjon.
 • Sicilian ghost story trailer.
 • Oppskrift lettvint pølsegryte.
 • Parken in bautzen.
 • Kyrillische schrift.
 • Pds video converter.
 • Marthe sundby mørk stemme.
 • Thule chariot cheetah xt 2.
 • Typisk tyske retter.
 • Müttertreff altona.
 • Salmeterol.
 • Hus til salgs sør odal.
 • Tgv streckennetz.
 • Bocholt studenten.
 • Avslører kryssord.
 • Komplex konjugert.
 • Hvordan bruke karbonpapir.
 • Beyblade meteo l drago.
 • Aass gildehallen.
 • Große jurahalle.
 • Film om kjemi.
 • Hvitløksmarinerte scampi i ovn.
 • Public matpub.
 • Rbk live stream.
 • Selvhevdelse betydning.
 • Jehovas vitner dommedag dato.
 • Nsb bm 67.
 • Helios krydder.