Home

Groruddalen innvandrere

Groruddalen: Nordmenn ut - innvandrere inn. STOVNER (VG) Få steder i Norge opplever større endringer i befolkningen enn Groruddalen -Nok innvandrere i Groruddalen, sa Aps Berntsen - for 16 år siden. Akkurat i dag er det et lite jubileum: For på dagen for 16 år siden hevdet Thorbjørn Berntsen (Ap) at grensen for innvandrere var nådd i Groruddalen i Oslo - Sammenlignet med samme tid i fjor har antall helt ledige innvandrere gått ned med 5 prosent. Dette kan være en av årsakene til at ledighetsnedgangen er størst i Groruddalen, sier Hildrum. Ved utgangen av juli har bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand den laveste ledigheten i Oslo Groruddalen - Innvandrere er en stor ressurs. Dr. i Sosiologi: Anila Nauni fra Bydel Grorud brukte torsdagen på NHO-konferanse..

Regjeringen har bedt Oslo om å ta imot 210 flyktninger i år. Byrådet har sagt ja. Men de har også bestemt at ingen av dem skal bosettes i Groruddalen eller Søndre Nordstrand Groruddalen er fellesbetegnelse for Oslos nordøstre bydeler. Det kan avgrenses av Østmarka i øst, Gjelleråsmarka i nord, Lillomarka i vest, og en tenkt linje omtrent fra Bjerke via Økern til Bryn i sør. Omfattes stort sett av bydelene Bjerke, Alna, Grorud og Stovner.. Dalstrøket ligger i det tidligere Østre Aker sogn i Aker kommune og het tidligere Akersdalen Oslo har mange innvandrere, og andelen med innvandrerbakgrunn er høyere i noen bydeler enn i andre. Utviklingen over tid kan illustreres ved hjelp av rutenettkart, der alle rutene er like store og uendret over tid. Kartet viser at det er store variasjoner i andelen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn også innenfor den enkelte bydel Lokale nyheter fra Groruddalen. Teknisk info. Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere I disse tre bydelene er innvandrere nå i flertall Carl I. Hagen (Frp) frykter geografiske «parallellsamfunn» i hovedstaden. FLERTALL: Andelen som av SSB defineres som innvandrerbefolkning er.

Groruddalen: Nordmenn ut - innvandrere inn - V

 1. Groruddalen, fellesbetegnelse for Oslos nordøstre bydeler, dekker omtrent bolig- og industriområdene som avgrenses av Østmarka i øst, Gjelleråsmarka i nord, Lillomarka i vest, og en tenkt linje omtrent fra Bjerke via Økern til Bryn i sør. Omfattes stort sett av bydelene Bjerke, Alna, Grorud og Stovner, til sammen ca. 140 000 innbyggere (2016)
 2. Etniske nordmenn blir stort sett boende i Groruddalen. Utflyttingen av etniske nordmenn har økt etter at innvandrere fra Asia og Afrika kom flyttende til Groruddalen. Men det har ikke skjedd dramatiske endringer
 3. Oslo kommune, Utdanningsetaten, Groruddalen skole, PB 6127 Etterstad, 0602 Oslo. Telefon: 22 91 81 30. Telefon: 22 91 81 30. E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no Merk e-posten med Groruddalen skole. Telefon: 22 91 81 30. Telefon: 22 91 81 30. E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no Merk e-posten med Groruddalen skole
 4. Sammenlignet med innvandrere i landet ellers har innvandrere i Groruddalen og Søndre Nordstrand lang botid. Nær en av tre har bodd i Norge i mer enn 20 år, på landsbasis gjelder dette en av fem
 5. Medieoppslagene som handler om at foreldre søker barna sine vekk fra en del osloskoler, og særlig skoler i Groruddalen, har vært mange. Konklusjonen i flere av disse har vært at foreldre søker barna sine vekk fra skoler med mange innvandrere. Nå viser forskning fra Universitetet i Oslo (UiO) at dette ikke tilfelle. Fem skoler i Groruddalen
 6. 4. Etniske nordmenn flytter ut av Groruddalen, innvandrere inn. Dette er ingen myte, det stemmer. Man ser et tydelig flyttemønster i Groruddalen basert på innvandringsbakgrunn. For de som selv har innvandret til Norge, er det flere som flytter til Groruddalen, enn som flytter ut

-Nok innvandrere i Groruddalen, sa Aps Berntsen - for 16

Innvandrere i Groruddalen kjemper en konstant kamp for å bli akseptert. STÅR SAMMEN: Minoritetskontakt Therese Lutnæs på Stovner politistasjon står i midten av en gjeng blide damer fra «Kvinner kan»-kurset til Norsk Folkehjelp. Alle er fra Groruddalen og alle har en historie å fortelle.. Groruddalen har blitt en fellesbetegnelse på de nordøstre bydelene i Oslo: Stovner, Grorud, Bjerke og Alna, og har tilsammen rundt 130 000 innbygere.. Groruddalen omfatter dalbunnen der elva Alna renner og åssidene på nord- og sørsida. Den strekker seg fra der Oslo by begynner ved Gjelleråsen, og i det minste helt ned til Bjerkebanen.I nordøst inkluderer Groruddalen Høybråten og.

Størst ledighetsnedgang i Groruddalen - NA

Groruddalen symboliserer hos Fosli skrekkeksempelet på det som vil skje med resten av landet vårt, om vi ikke stanser innvandringen og gjør en slutt på dumsnillheten vår overfor innvandrerne: I 2016 kan det virke som om den største bekymringen er at resten av Norge skal bli som Groruddalen. Det vil si et nabolag med mange innvandrere Jeg ser på hvordan et fokus på oppdragelse og morsrollen belyser og nyanserer storsamfunnets diskurs om innvandrere og innvandrerkvinner. Feltarbeidet utførte jeg i Groruddalen øst for Oslo sentrum. Jeg har snakket med kvinner som har bakgrunn i ulike land

Forord til Øyvind Holens "Groruddalen

Groruddalen er det nærmeste du kommer Oslo anno 2040. 43 prosent av befolkningen i Groruddalen er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. I bydelene Stovner og Alna er andelen 46 prosent Ikke sant. Groruddalen er stort altså. Jeg har lest om det såkalte grorudprosjektet eller noe sånt. De har pusset opp og lagt inn flere ting som discoteker, ramper for skating og sånt, ja mye mer for de yngre der for å integrere bedre - og ja, noen nordmenn valgte å flytte i fra Groruddalen fordi de så sjeldent nordmenn der. Men når dette er sagt så er det nordmenn der, men såkalte. Groruddalen er det eneste området i Oslo der personer uten innvandrerbakgrunn i større grad har dårligere helse enn personer med. «Innvandrereliten bor i Groruddalen», slo Akers Avis Groruddalen fast. Oslos innvandrere deler ikke nødvendigvis den gamle ideen om at vest er best

Slår alarm om nye Oslo-tall: - En totalt segregert by Tallene Dagbladet i dag kan presentere har aldri tidligere vært publisert i Norge. De viser en mer og mer delt hovedstad Oppdag Groruddalen. Her kan du lese om 26 områder, 550 kulturminner og se flere tusen bilder. Kulturminnene blir synlige som punkter i kartet når du zoomer inn. Du zoomer ved å dobbeltklikke i kartet, scrolle eller du kan velge et område i nedtrekksmenyen. Velg se historiske kart hvis du ønsker et gammelt kart eller flyfoto som bakgrunn Folkemøtet i Groruddalen. Det er vel ikke mange som har unngått å få med seg at det i går var folkemøte i Groruddalen. Temaet var integrering, og i innbydelsen ble det annonsert at inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) ville diskutere integrering med deg! Etniske nordmenn flytter vekk fra innvandrertette Groruddalen og Oslo sør. På bare 4 år har 6000 etniske nordmenn forlatt Groruddalen og Oslo sør, hvorav 3000 flyttet i 2008 alene. Mens 1600 etniske nordmenn flyttet fra Groruddalen, flyttet 1500 ikke-vestlige innvandrere til. Det samme skjer i sønd Sounden av Groruddalen Det kunne blitt en klam «sliding doors»-variant. Men Don Martin og Zeshan Shakars teaterstykke «Linje 5» er i stedet høstens varmeste forestilling

Groruddalen miljøforum. 471 liker dette · 15 snakker om dette. Groruddalen miljøforum er en fri og uavhengig interesseorganisasjon. Formålet vårt er å.. I Oslo er det stor forskjell på hvor stor andel av befolkningen som har innvandrerbakgrunn, og ikke minst, hvilke deler av verden de kommer fra. Bydelene med stor andel innvandrere er preget av en stor andel ikke-vestlige innvandrere. Det gjelder særlig bydelene i Groruddalen. Bydel Stovner ha

- Den assimilerte, suksessrike innvandreren advarer andre innvandrere mot å assimilere seg: Han er nostalgisk for sin oppvekst i Groruddalen, som han har forlatt og så visst ikke vil flytte tilbake til. Han vil aldri erkjenne at det er bindestrekene som gjør at det trolig ville være farlig for ham som jøde å bosette seg der han vokste opp «Du må ikke til innvandrerne i Groruddalen for å forsøke å finne parallellsamfunn. De finnes på Sørlandet. Uten at det skaper landsomfattende harme», skrev Shazia Majid i artikkelen «Det hvite parallellsamfunnet» i VG.. Det norske parallellsamfunnet hun henviser til, er de kristne miljøene på Sør- og Vestlandet, der fortidens kjønnsroller fremdeles lever i beste velgående og. Innvandrere flytter inn. Samtidig som statistikken viser at nordmenn flytter ut fra Groruddalen og Søndre Nordstrand i rekordantall, så viser de samme tallene at innvandrere fra ikke-vestlige land og Øst-Europa flytter inn i de samme bydelene Folkehelsen har igjennom Extraprosjektet «Frisklivssatsning blant innvandrere i Groruddalen» gjennomført en rekke informasjonsmøter rettet mot minoritetsgrupper i Oslo. Målet var å forebygge. Hensikten med prosjektet var å forebygge diabetes type 2 og hjerte- og karlidelser blant utsatte grupper Delprogram sysselsetting jobber for å nå målet om at flere innvandrere skal få seg ordinært arbeid og at flere oppnår en varig tilknytning til arbeidslivet. I dag gjennomføres det områdesatsinger i Groruddalen, i Oslo indre øst og i Oslo sør

Groruddalen, Nyheter - Innvandrere er en stor ressur

Fødselstallene blant ikke-vestlige innvandrere i Oslo gårMigrantmenighet sender barna på søndagsskole i Den norske

Vil ha innvandringsstopp til Groruddalen Stovner Frp vil integrere innvandrere som allerede er i bydelen, fremfor å ta imot nye. Derfor går de til valg på innvandringsstopp Groruddalen i Oslo har vært gjenstand for en egen satsing i regi av kommunen og staten i to perioder. Først i 2007-2016, og deretter en ny satsing for 2016-2025. Satsingene har hatt som mål å bidra til å styrke nærmiljøene i leve­kårsutsatte områder og utvikle bedre oppvekstsvilkår, utdannings- og syssel­settingstjenester Mange av oss som bor i Groruddalen tilbyr gjerne halal-pølser i en bursdag, uten å være redde for at muslimer skal ta over landet vårt. Vi bor ikke i noen getto eller [...] Assimileringsguide for innvandrere innvandrere er sammensatte. Foreliggende forskning kan i hovedsak deles i tre overlappende årsaksgrupper: Groruddalen ligger i den nordøstlige delen av Oslo, og består av bydelene Bjerke, Alna, Grorud og Stovner. Rundt hver femte Osloborger bor i dag i området « I Groruddalen er det noe større variasjon i innvandrernes landbakgrunn, og i tillegg til innvandrere fra Pakistan er også mange fra Sri Lanka bosatt her.», heter det i rapporten. - Etter å ha bodd noen år i Groruddalen har vi blitt glade i lokalområdet vårt og ønsker å gi Groruddølene det beste vi har

Figari, H., Haaland, H. & Krange, O. 2009. Friluftsliv som hverdagsliv. En studie av innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen. NINA Rapport 479, 56 s. Ikke-vestlige innvandrere utgjør om lag 30 prosent av befolkningen i Groruddalen. I denne rapporten fokuserer vi på innvandrergruppenes bruk av natur og grønn Flere har vært inne på at utviklingen i Groruddalen er skremmende fordi det angivelig skjer en gettofisering. I følge avisen Klassekampen for 08.10.10 ble det for vel et halvt år siden utarbeidet en rapport i regi av bydelsutvalget i Grorud, et faktahefte om innvandrere, levevilkår og integrering basert på «siste tilgjengelig tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå Det var som et svar til en artikkel i Aften 10.12 om at «den hvite» flukten ut av Groruddalen fortsetter. Helge Jagmann mener at dette er feil. Han sier andelen innvandrere øker, men ikke fordi etnisk norske flykter. De fleste som flytter til Grorud har innvandrerbakgrunn Groruddalen gjennom periodene 1989-1997 og 1995-2003. Målet er å avdekke hvordan befolknings- og bosetningsmønstrene i Groruddalen skiller seg fra resten av Oslo. I begge perioder er tre årskull fulgt gjennom aldersfasene 15/17 - 23/25 år (ungdomsfasen) o Groruddalen er blodharry og dessuten er man minoritet i eget land der. Jeg har absolutt ikke noe imot innvandrere, de fleste av dem er supre folk, men er ikke gøy å være norsk på en skole med 97% innvandrere. Da føler man seg ensom og liten

Bydel Grorud er en administrativ Bydel i Groruddalen nordøst i Oslo.Bydelen omfatter områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet, Nordtvet og Romsås.Bydelen grenser til Lillomarka og til de andre bydelene i Groruddalen, Stovner, Alna og Bjerke.. Bydel Grorud er den minste i Oslo kommune etter folketall med 27 707 innbyggere per 2020.Dens totale areal er på 7038 dekar (7,038 km²) Jan Bøhler er en arbeiderpartimann bosatt i Groruddalen som nettopp har gitt ut boka «Østkantfolk». Han har i motsetning til mange andre på venstresiden kommet med mange fornuftige innspill om innvandring de siste årene. Dette gjelder imidlertid disse ungdommene og ikke innvandrere generelt..

- Groruddalen er et eksempel, der har du skoler med 97-98% innvandrerungdom, og da spør jeg, hvem skal feire jul, - Hvorfor gifter ikke innvandrere seg i Norge Kjøp 'Groruddalen, en reiseskildring' av Øyvind Holen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok, Heftet | 978820244814 I Akers Avis Groruddalen står det en artikkel 22.oktober. Den heter Flere innvandrere i jobb. En mann med Shwan Hama kommer med noen idéer om hvordan folk med innvandrerbakgrunn kan ansettes i kommunen og ved andre offentlige kontorer. Løsningen mener han kan være å senke kravene til søkere med i

Hvis du har gyldig arbeidstillatelse, kan NAV hjelpe deg med informasjon, veiledning, jobbformidling og ulike tiltak for å komme i jobb. NAV kan også bistå deg hvis du har behov for veiledning i jobbsøkerprosessen Fordommene om groruddalen lever og bli holdt i livet av utenbys bygdefolk som har sett for mye på TV, og tror alle innvandrere er farlige kriminelle. Ts: vær klar over at om du flytter til den store og farlige byen må du regne med å bli behandlet hos innvandrer-tannlege/lege etc, barna dine vil få noen innvandrervenner og enkelte personale i skole og bhg er av annen opprinnelse Innvandrerkvinner i Groruddalen. Posted on December 9, 2011 January 9, 2020 by test Tagged innvandrerkvinner, Integrering, morsrolle. Begreper som modernitet og tradisjon er modeller vi bruker for å tenke rundt forskjeller mellom nordmenn og innvandrere Groruddalen ble kåret i VG til en av 2005s fem beste bøker. Issuu company logo slo Akers Avis Groruddalen fast i 2008.5 Oslos innvandrere deler ikke nødvendigvis den gamle ideen om at vest. I Groruddalen bor det mange innvandrere fra blant annet Sør-Asia, som har høyere risiko for type 2 -diabetes enn etnisk norske kvinner. Men også blant etnisk norske var det i denne studien omtrent 10 prosent som hadde svangerskapsdiabetes

Forverret trivsel og oppvekstmiljø i Groruddalen Av: Christian Skaug 29. april 2011, 12:54 Nordmenns utflytting fra Groruddalen har i den senere tiden fått en viss oppmerksomhet i pressen, og det legges ikke lenger skjul på det som for de fleste har vært opplagt en stund, nemlig at utflyttingen har sammenheng med de voldsomme demografiske endringene Oslo har vært et klassedelt samfunn lenge før innvandrerne kom hit på 70-tallet. Nå viser Alnaprosjektet at vi må tørre å snakke mer om klasse enn integrering Andre syns Groruddalen har feil type arbeidsplasser, og kan komme med ideer om å fjerne lager- og transportarbeidsplasser for å få inn f eks flere media- og databedrifter. Enkelte mener at det er alt for mange innvandrere samlet her, mens andre igjen mener at noen flere rekkehus blant blokkene ville trekke andre typer mennesker hit I januar 2013 bodde 135 319 mennesker i Groruddalen. 62 680 har enten selv innvandret eller er barn av to innvandrere. Personer med innvandrerbakgrunn utgjorde 46 prosent av befolkningen i Groruddalen. 40 prosent hadde bakgrunn fra land utenom EU/EØS mv1. Fig1. Kilde: SSB 3.2 Utdanning De fleste er ferdig med sin utdanning når de har fylt 30 år Nå er det Groruddalen og Østre Aker prosti som gjelder. Området har helt siden 1950-tallet vært et sted innflyttere har slått seg ned. Den gang var det mennesker fra bygder og daler i Norge. Nå er det innvandrere fra andre deler av verden.-Å være kirke på et sted som får hele verden inn på denne måten, er veldig spennende

Stopper bosetting av flyktninger i Groruddalen og Søndre

Sysselsetting og kvalifisering av Innvandrere - Utviklingsprogram Groruddalen s. 9 Forprosjektet skal utrede kvantifiserbare måltall slik at effekten av ny modell kan etterprøves. NY - Felles Introprogram i Groruddalen Forprosjektet skal utrede forutsetningene for etablering av ett felles introprogram for bydelene i Groruddalen Det er gått et halvt år siden jeg var på tur til Groruddalen, og mye vann har rent i Alnaelva siden den gang. Gjennom vinteren har vi sett ting på trykk som er svært ulikt mitt inntrykk av dalen og av folk som bor der. For Groruddalen er ikke bare Groruddalen. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner danner en svært mangfoldig del av byen hvor de aller, aller fleste lever gode liv

Groruddalen - Wikipedi

Notatet gjennomgår og drøfter ulike modeller for tilpasset fagopplæring rettet mot voksne innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Oppdragsgiver har vært Arbeids- og velferdsetaten, og oppdraget er uformet som ledd i å opparbeide et kunnskapsgrunnlag for Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedre levekår i Groruddalen Keshvari er selv vokst opp i Groruddalen og bor nå i sentrum. Venstresida vil gjerne forklare lav arbeidsdeltakelse blant innvandrere med rasisme, men dette kan ikke forklare hvorfor tamiler har en langt høyere arbeidsdeltakelse enn somaliere I hvert fall fra Groruddalen. Så det var et ønske om å skrive om det, at debuten er en kunstnerisk vellykket roman om hvordan det er å vokse opp som norskfødt barn av førstegenerasjons innvandrere i drabantby-Oslo. - Når det kommer bøker eller filmer som handler om minoriteter,. At innvandrere og minoritetsbefolkningen isolerer seg i egne bostedsområder, oppfattes av mange som rota til problemet. Politikere fra Frp til og enkelte langt inn på venstresida er bekymra for utviklinga i Oslo og særlig i Groruddalen innvandrere og resten av befolkningen er nå mindre på viktige levekårsområder enn for ti år siden. De aller fleste innvandrere finner seg godt til rette i Norge, deltar Groruddalen og Søndre Nordstrand - særlig satsing Groruddalen og Søndre Nordstrand er områder med store levekårsutfordringe

Innvandrere på Oslo-kartet - SS

Kjøp 'Groruddalen, en reiseskildring' av Øyvind Holen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, E-bok | 978820252035 Tormod Bakke er tydelig om sin bydel, Stovner: Jeg er 61 år og har bodd mesteparten av mitt voksne liv nord i Groruddalen. De siste 26 årene på Haugenstua i Stovner bydel. På 1970-tallet bodde det få innvandrere her. Haugenstua-gjengen var beryktet og herjet over hele Oslo sammen med Uranienborg-gjengen på Oslo vest. På 1980-tallet skrev Dagbladet og en rekke andre aviser om de enorme. Avis i groruddalen Gratis avbestilling · Spesialpriser · 100% ekte anmeldelse . Bestill drømmeferien med Agoda. Stort utvalg av hotell i Osl Akers Avis Groruddalen Trondheimsveien 459, Grorud torg Postboks 100 Grorud, 0905 Oslo » Personvern og cookies TETTBYGD: Groruddalen har over 130.000 innbyggere, skal vokse enda mer i årene framover og har landets høyeste innslag av innvandrere. Her vil Misjonssambandet starte skole. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpi Selv om innvandrere er en stadig voksende velgergruppe, har valgdeltakelsen holdt seg stabilt lav de siste valgene. Reza Rezaee (51), ordførerkandidat for Rødt i Oslo , mener at mangel på informasjon på forskjellige språk, en komplisert valgprosess, diffuse grenser mellom partiene og mangel på relevante saker, er blant de viktigste årsakene til at innvandrere ikke stemmer

Stovner Kart | Kart

Mange innvandrere på Grorud har jobb. Det viser en rapport fra bydelsutvalget i Grorud. I Mange har sagt at Groruddalen har problemer fordi det er mange innvandrere der. Men rapporten viser at det går bra med dem. kke-vestlige innvandrere i bydelen har høyest yrkesdeltakelse av alle innvandrere i Oslo. Nordmenn i Groruddalen har lavere yrkesdeltakelse enn i noen av de andre bydelene Rapporten viser tvert imot at ikke-vestlige innvandrere i bydelen har høyest yrkesdeltakelse av alle innvandrere i Oslo. Etniske nordmenn har derimot lavere yrkesdeltakelse i Groruddalen enn i noen av de andre bydelene, skriver Klassekampen Oslo (NTB): Det er ikke slik at en økende andel innvandrere i Groruddalen i Oslo øst trekker levevilkårene i bydelen ned. Det viser en rapport bydelsutvalget har fått utført. Rapporten viser tvert imot at ikke-vestlige innvandrere i bydelen har høyest yrkesdeltakelse av alle innvandrere i Oslo

OSLO: 18.000 etniske nordmenn har flyttet ut av Groruddalen de siste årene. Samtidig som disse flytter ut - flytter ikke-vestlige innvandrere inn. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) så flytter mellom 1000 og 2000 etniske nordmenn hvert år vekk fra Groruddalen. Hittil har om lag 18.000.. En hvit, norsk, kvinnelig innvandringsforsker som mener at etnisk norske barn bare har godt av å gå ved en skole hvor innvandrere er i klar majoritet, har selv pakket koffertene sine og flyttet vekk fra Groruddalen før hennes egne barn egentlig skulle begynt ved en slik skole. Den lille familien.

Akers Avis Groruddalen

Groruddalens innvandrere er ingen ensartet gruppe. De kommer fra ulike verdensdeler, har ulik utdanning, skikker og livssyn. Innad er minoritetene like mangfoldige som etniske nordmenn gjerne er, skriver Jon Julius Sandal i Akers Avis Groruddalen 22.10.2010 NOK INNVANDRERE I GRORUDDALEN Påstanden kommer ikke fra meg, men fra tidligere statsråd for Arbeiderpartiet Torbjørn Berntsen. Utspillet kom i valgkampen i 2001 på dagen 16 år siden. Siden den gangen har innvandrerbefolkningen i dalen blitt flerdoblet Alle beboere i Groruddalen, spesielt de innaktive og grupper som krever spesiell tilpasning. Innvandrere, funksjonshemmede, mennesker med ulike sykdommer og lignende, og andre som ikke kjenner til de fantastiske turmulighetene som finnes rundt i nærmiljøet sitt, er viktige målgrupper Groruddalen er en dal med kontraster, skriver kronikkforfatter. Politikken må ikke la seg styre av medias svartmaling. Der har de ikke lykkes med det som vi i stor grad har fått til i Norge, nemlig små forskjeller og god integrering av innvandrere. Der har høy innvandring og stor ulikhet lagt seg opp på hverandre Innvandrere har vanskeligere for å komme i arbeid enn resten av befolkningen, og en større andel innvandrere er dermed arbeidssøkende. Det er også mange som ikke er med i offentlige registre, slik at vi ikke kan følge dem i arbeidsmarkedet. For innvandrere i aldersgruppen 20-54 år var det 32 % som ikke var sysselsatt i 2011

I disse tre bydelene er innvandrere nå i flertal

Groruddalen - Store norske leksiko

Etniske nordmenn blir stort sett boende i Groruddalen

 1. Groruddalen Både i Stovner bydel (51,5 prosent) og Alna bydel (rett over 50 prosent) er det i dag et flertall med innvandrerbakgrunn. I Grorud bydel er tilsvarende tall 46 prosent, og i Bjerke bydel er tallet 42 prosent
 2. Det flerkulturelle samfunnet lengst nord i Groruddalen oppstod med integreringen på begynnelsen av 1970-tallet. - Og i 1995 hadde den første generasjonen med innvandrere fått barn, og begynt å flytte på seg. Vi ble godt kjent med disse menneskene, og ble på mange måter meglerne for familiene
 3. dre grad av utskifting av beboere enn i resten av byen 4

Groruddalen skol

Har integreringspolitikken i Groruddalen slått feil? Ifølge Halvor Foslis bok «Fremmed i eget land» gjør det store innslaget av innvandrere i Groruddalen at mange etniske nordmenn føler seg fremmedgjort, som minoriteter i eget land. Gir Foslis bok et realistisk bilde av forholdene me.... Dette arrangementet skjer tirsdag 24. november 201 Utviklingen i Groruddalen. Groruddalen i Oslo har endret seg kraftig de siste tiårene. Fra å være en bydel med stort sett etnisk norske fra arbeiderklassen og lavere middelklasse, er det i dag en av de stedene med mest innvandrere. Faktisk er hele 8 av 10 som bor i Groruddalen ikke-etnisk norske

Nyheter Slik er innvandrerne i Groruddalen

- Vi har lenge advart mot store ansamlinger av ikke-vestlige innvandrere, slik vi har sett i Groruddalen i Oslo. Da øker antallet kriminelle og omfanget av kriminalitet blant dem, sier Helgheim Så hva vet egentlig Marie Simonsen om Groruddalen? Jo, dette: «Det som er interessant, er jo selvfølgelig, hvis vi ser på den capsen hans, så er han Groruddalen på sin hals. For de som er utenfor Oslo, så er det er langt dalstrøk i Oslo, hvor det bor vel 70.000 mennesker () og der er det et mangfold av nasjonaliteter () Vi er kjent med diskusjonen om skolebytte i Groruddalen. En av de påståtte forklaringene på skolebytte viser til innvandrerandel, fremmedfrykt og til og med hudfarge som årsak til at en del foreldre velger å søke sine barn til en annen grunnskole enn nærskolen. Men stemmer det at foreldre som søker om skolebytte er spesielt opptatt av innvandrerandelen ved den lokale nærskolen Jeg bor i Groruddalen, sammen med rundt 130 000 andre. Vi utgjør mer enn hver femte Oslo-innbygger, men kan sjelden skilte med tilsvarende andel av listetoppene. En stor andel av befolkningen her i Groruddalen har minoritetsbakgrunn, og i flere av bydelene er over halvparten innvandrere eller barn av innvandrere - f.eks. her i min egen bydel Stovner, hvor andelen er på om lag 55 %

Her er teatervåren - Kultur

Assimileringsbegrepets tilbakekomst i sosiologien. I Norge har integrasjonsbegrepet stått sentralt, både i statlig politikk og i det offentlige ordskiftet om innvandrere og deres etterkommere. For akademisk forskning kan dette by på utfordringer. Når et begrep er så tett knyttet opp mot politiske målsetninger og virkemidler, kan det være vanskelig å utvikle uavhengige begreper og. Den er også åpningen av et prosjekt som heter «Groruddalen i Operaen». Prosjektet skal vare i fire år. Målet er å vise mangfoldet i bydelene i Groruddalen. Rundt hver fjerde Oslo-borger bor i disse bydelene. Fire av ti av dem som bor der, er innvandrere. Det gjør at det finnes kultur fra store deler av verden samlet der Noen innvandrere har rett til gratis kurs, mens andre må betale for kurs. Her kan du lese mer om hvilke grupper innvandrere som har rett til gratis opplæring, og hvem som må betale for kurset. Nytt fra Osloskolen Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo. Når Groruddalen og Furuset eksplisitt omtales i det offentlige ordskiftet, er det ofte i diskusjoner om hvorvidt man er i ferd med å få etablert «innvandrergettoer» og «parallellsamfunn» også her i Norge (for eksempel Fosli, 2015; Slettholm, 2011a og b)

Integrering gjennom friluftsliv? - Nr 01 - 2017 - Plan - Idunn

Groruddalen (heretter kalt «programmet») er i forstudierapporten omtalt som: innvandrere som har tydelige, men håndterlige utfordringer med å komme i arbeid, for eksempel skiftende vilje til arbeid, og innvandrere som har god evne og vilje til arbeid, men moderate utfordringer med å komme i arbeid Groruddalen blir attraktivt? Av: rubb 24. februar 2013, 23:34. Akers Avis skriver i siste nummer om fremtidsplaner for Furuset. Lokk over E6 og mer blokkbebyggelse er planene til Plan- og bygningsetaten. Jan. Tybring-Gjedde: - Mange etniske nordmenn flytter ut av Groruddalen På syv grunnskoler i Oslo er andelen etnisk norske elever på under ti prosent. Frp-politikeren etterlyser tiltak

Stor demonstrasjon i Berlin – Document

Ingen hvit flukt fra ungdomsskoler i Groruddalen

Debatt: Inkludering - Regjeringens enfoldige mangel påRøde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Mördade kevins mamma.
 • Beverly hills 90210 season 1.
 • Hvordan regne ut arbeidskapital.
 • Gratis film uden login.
 • Hunder omplassering.
 • Jochen schweizer media markt.
 • Barbord svart.
 • Bygge hus interiør.
 • Politilogg molde 2017.
 • Partået klovdyrart kryssord.
 • Eduroam tu darmstadt anmelden.
 • Lynet mcqueen seng til salgs.
 • Kolstad fotball twitter.
 • Billig sommerhus ebeltoft.
 • Snøscooter butikker.
 • Kristiansand international school fees.
 • Jakson follmann.
 • Testosteron.
 • Green lantern netflix.
 • Fifth harmony ages.
 • Botox drammen.
 • Hva er billigere i usa 2018.
 • Eurofighter.
 • Har ku tenner.
 • Innsbruck card preise.
 • Mylo regensburg öffnungszeiten.
 • Maspalomas beach.
 • Rød brystvorte barn.
 • Cool socks.
 • Godteri dåp.
 • Musee de l'orangerie.
 • Stockholm karta city.
 • Bikepark aachen.
 • Create instagram check in.
 • Ted talks norsk.
 • Hva er radioaktiv stråling enkelt forklart.
 • Prevensjon 46 år.
 • Tapas oberhausen.
 • Ullevål sykehus bygg 7.
 • Louis vuitton baby.
 • Børsen helligdage.