Home

Navngiving organisk kjemi

Tabeller for nomenklatur i organisk kjemi - Kjemisk institut

Tabeller for nomenklatur i organisk kjemi Tabell 1: Ord som angir antall C-atomer. 1 met-11 undek-21 henikos-2 et-12 dodek-22 dokos-3 prop-13 tridek-23 trikos-4 but-14 tetradek-24 tetrakos- 5 pent- Rangorden som angir stoffgruppen for en organisk forbindelse med flere funksjonelle grupper. Høyest prioritet har salt av karboksylsyre,. Organisk kjemi omhandler den vitenskapelige studien av strukturen, egenskapene, sammensetningen og syntesen av organiske forbindelser.Organiske forbindelser er molekyler som inneholder karbon og hydrogen.I tillegg kan de inneholde en rekke andre elementer som nitrogen, oksygen, halogener, samt fosfor og svovel.Unntakene er karbonsyre, karbonmonoksid og karbondioksid, som hører inn under.

Organisk kjemi er et fagområde innen kjemi som omhandler de aller fleste kjemiske forbindelser der karbon inngår, de såkalte organiske forbindelsene.Noen enkle karbonforbindelser, som karbonoksider, karbonater, karbider og lignende, blir regnet som uorganiske forbindelser. Organisk kjemi omhandler grunnstoffet karbons evne til å lage kjeder av varierende lengde med kovalente bånd mellom karbonatomene, samt karbonets evne til å binde andre atomer spesielt hydrogen, oksygen, nitrogen og svovel. Disse kan samles i funksjonelle strukturgrupper som alkohol-, karboksylsyre-, eller karboksylgruppe. Karbonkjedene kan være greinete, rette eller sykliske. Biokjemi er. Systematisk navn er et navn på en kjemisk forbindelse som er bestemt etter visse regler - ikke et trivialnavn. Reglene endres med jevne mellomrom etter hvert som flere kjemiske forbindelser oppdages og fremstilles. Arbeidet koordineres av IUPAC og nasjonale organer. I Norge har Norsk Kjemisk Selskap et nomenklaturutvalg. Reglene er mange og kompliserte så her kan bare gis en smakebit

Organisk kjemi - Wikipedi

5 Reaksjoner i organisk kjemi Det er laget mer enn hundre ganger flere forbindelser som inneholder karbonatomer i molekylene, enn forbindelser som ikke inneholder karbon. Karbonkjemi er derfor et stort og sentralt felt i kjemien 9 Organisk kjemi Nærmere 30 millioner forskjellige organiske forbindelser forekommer naturlig eller er fremstilt i laboratorier. Det kan virke umulig å få oversikt over et slikt mangfold, men den organiske kjemien er systematisk bygd opp. Forbindelsene blir delt inn i stoffgrupper, og hver stoffgruppe har sine fellestrekk Funksjonelle grupper i organisk kjemi er grupper av atomer som har karakteriske egenskaper til tross for hvordan det molekylære rammeverket er oppbygd. Et eksempel på en funksjonell gruppe er hydroksyl, -OH, og stoffer som har denne gruppen festet til skjelettet kalles for alkoholer.I de fleste organiske reaksjoner skjer det forandringer i de funksjonelle gruppene, men resten av molekylet.

Organisk kjemi - Store medisinske leksiko

 1. Korte karboksylsyremolekyler er vannløselige, men etterhvert som kjeden øker blir molekylene mer og mer like alkanene. Da blir de også mer upolare, og løser seg dårligere opp i vann. Disse blir ofte kalt fettsyrer. Organisk kjemi Organiske stoffer: - Det finnes mer enn 3
 2. Nettsidene er forfattet av Vivi Ringnes og bygger på hennes bok Navn på Kjemiske stoffer som ble utgitt på Cappelens forlag i 1996. Boken er ikke lenger i salg. Håvar Skaugrud har laget nettsidene for Skolelaboratoriet i kjemi, UiO. Teksten legger opp til et selvstudium i organisk nomenklatur, der du får presentert en regel med flere eksempler på bruk av regelen og så spørsmål til.
 3. Estere er en stor gruppe kjemiske forbindelser som omfatter mange nyttige og viktige stoffer. Fettartene hører for eksempel kjemisk sett hjemme her, og det gjør også de velluktende, flyktige bestanddelene av blomster og frukter. Andre eksempler på estere er mange løsemidler som anvendes i kjemisk-teknisk industri, og nitroglyserol, som brukes både i sprengstoffindustrien og i medisinen
 4. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 5. Alkaner er organiske forbindelser som bare består av karbon og hydrogen. De er altså hydrokarboner. Den generelle kjemiske formelen for alkaner er CnH2n+2. De er lite reaktive stoffer som kalles mettede fordi de ikke vil ta opp hydrogen i molekylet ved en addisjonsreaksjon. Petroleum og petroleumsgass består for en stor del av blandinger av alkaner

Organisk kjemi - Institutt for biovitenska

 1. Kjemi 1 Språk og modeller i kjemi sette navn på enkle uorganiske forbindelser ved hjelp av regler for navnsetting Levert av. Skolelaboratoriet for kjemi ved UiO. Forfatter. Vivi Ringnes. naturfag.no blir utvikla av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa Kontakt oss: post@naturfag.no.
 2. Navnsetting Organisk kjemi 16. februar 2011 av vompey (Slettet) Har en ester som jeg er veldig usikker på navnet på: Om ikke sidegruppa hadde vært der ville jeg ha tippet metyletanat, men er veldig usikker på hvordan det blir med sidegruppa..
 3. NB: Bare noen av stoffgruppene i tabell 5 blir omtalt i Kjemi 1 og Kjemi 2 i videregående skole. Tabell 5: Rangorden som angir stoffgruppen for en organisk forbindelse med flere funksjonelle grupper.Høyest prioritet har salt av karboksylsyre, lavest eter

systematisk navn - Store norske leksiko

Organisk kjemi i 1830 handlet om de stoffene som ble isolert fra organer i enten dyr eller planter. (Visste du at det var derfor det het organisk kjemi?) Den gang trodde man at det trengtes en egen livskraft for å lage de kjemiske forbindelsene som ble funnet i levende organismer Innen organisk kjemi er eter en fellesbetegnelse for stoffer med minst ett oksygen-atom med to enkeltbindinger til alkylgrupper.. Navnsetting. Som navn på etere bruker man oftest stoffgruppenavnet. Man oppgir alkylgruppene på hver side av oksygen-atomet i alfabetisk rekkefølge og legger til ordet eter Fettsyrer, organiske syrer som fremstilles ved fettspalting. Fettsyrene har forskjellige industrielle anvendelser og har fått sitt navn fordi en del av dem utgjør hovedbestanddelen, mer enn 90 %, i de egentlige fettstoffer. Her er de bundet til glyserol som estere, glyserider.

Kjemien stemmer: 5 Reaksjoner i organisk kjemi

Navnsetting organisk kjemi. 06. mars 2013 av blondie (Slettet) Har noen oppgaver jeg ikke er helt sikker på.. blander litt regler, tror jeg. CH 3 COCH(CH 3)CH 2 CH 3. KJ1020 - Organisk kjemi Om emnet. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Skriftlig eksamen Karakter: Bokstavkarakterer Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter; Skriftlig eksamen: 100/100: 4 timer : HJELPEMIDD: Faglig innhold. Introduksjon til organiske reaksjoner og deres mekanismer, nomenklatur og konformasjon av alkener og. 5 Reaksjoner i organisk kjemi. 6 Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer. 7 Næringsstoffer. 8 Biokjemi. 9 Elektrokjemi. 10 Materialer. Lydbok. Feil i boken. Rettelser i boken. 2 Formler og navn på uorganiske forbindelser. Kjemi handler om stoffer, og stoffene bør ha entydige navn

Kjemien stemmer: 9 Organisk kjemi

Liste over funksjonelle grupper - Wikipedi

Organisk kjemi er en gren av kjemien som omfatter studier av organiske karbonforbindelser. Det omfatter strukturer, komposisjon, og syntese av karbon-holdige forbindelser. I forståelse organisk kjemi, er det viktig å merke seg at alle organiske molekyler består ikke bare av karbon, men også inneholder hydrogen grunnleggjande organisk nomenklatur, sentrale reaksjonsmekanismar innan organisk kjemi, sentrale omgrep innan isomeri. Ferdigheiter. Kandidaten kan . anvende kunnskap om reaksjonar til organiske funksjonelle grupper på praktiske og teoretiske problemstillingar Kunnskaper tilsvarende TKJ4180 Fysikalsk organisk kjemi, TKJ4111 Organisk kjemi VK og TKJ4135 Organisk syntese VK (eller TKJ4140 Organisk syntese I og TKJ4145 Organisk syntese II). Kursmateriell Thomas L. Gilchrist, Heterocyclic chemistry, Pearson Education, 3. utg. 1997 (ISBN -582-27843-0) organisk kjemi omhandler alle stoffer som inneholder karbon, med unntak av karbondioksid, karbonsyre og rent karbon organisk stoff stoff som inneholder karbon (unntak: se organisk kjemi) urea et annet navn for urinstoff. Fins i urin. Var det første organiske stoffet som ble lagd av ikke-organisk

Organisk kjemi. Siden det finnes så mange typer organiske molekyler, deler vi dem inn i en rekke ulike grupper. Vi skal her se på noen få av disse gruppene. Rune Mathisen (CC BY-SA) Sist oppdatert 08.05.2018 Bruk innhold. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Ordet organisk betyr noe helt annet i kjemi enn det gjør når du snakker om råvarer og mat. Organiske forbindelser og uorganiske forbindelser som danner grunnlaget for kjemi. Den primære forskjellen mellom organiske forbindelser og uorganiske forbindelser er at organiske forbindelser alltid inneholder karbon, mens de fleste uorganiske forbindelser som ikke inneholder karbon Organisk Kjemi Karbonforbindelser- med noen unntak Organisk kjemi. Karbon er et karbon som lett inngår i forbindelser med andre, fordi det har 6 elektroner og dermed 4 i sitt ytterste skall. Karbon danner derfor lett elektronparbindinger med andre stoffer, spesielt hydrogen Organisk kjemi - Funksjonelle grupper. Posted on mai 24, 2017 mai 13, 2019 by Eline Berre . Vi har tidligere tatt for oss den enkleste typen organiske molekyler, nemlig molekyler som kun består av karbon og hydrogen. I denne artikkelen skal vi derimot ta et skritt videre å se på funksjonelle grupper innen organisk kjemi Organisk kjemi - repetisjon Fra ungdomsskolen: undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområde

9 Organisk kjemi. 10 Vann. Lydbok. Feil i boken. KJEMI 2 Velg kapittel: 1 Forskning i kjemi. 2 Buffere. 3 Redoksreaksjoner. 4 Analyse av uorganiske stoffer. 5 Reaksjoner i organisk kjemi. 6 Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer. 7 Næringsstoffer. 8 Biokjemi. 9 Elektrokjemi. 10 Materialer 3 Organisk kjemi - livets kjemi. 4 Elektrisitet - og spenning i hverdagen. 5 Teknologi og design - å skape et produkt. 6 Arvestoffet - livets oprift. Hva er organisk kjemi? Test deg selv. Hva er organisk kjemi? Hydrokarboner og alkoholer - mye mer enn vin og sprit Start studying Organisk kjemi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Formler og navn på uorganiske forbindelser. Formler og navn på uorganiske forbindelser. Kortforklart.n

Organisk kjemi by Carina Hansesætre - Prez

Organisk nomenklatur - Kjemisk institut

Organisk kjemi Læren om kjemiske forbindelser kaller man organisk kjemi. Det som er likt i organisk kjemi er at de inneholder karbon. Organisk kjemi er faktisk så viktig at det er delt inn i organisk kjemi og uorganisk kjemi. organisk kjemi handler altså om karbonforbindelser, mens uorganisk kjemi er læren om alle andre forbindelser som finnes i verden Faggruppe for Organisk Kjemi Organisk-kjemisk vintermøte finner sted i løpet av den første eller andre uken av januar hvert år. En av faggruppens viktigste oppgaver er å peke ut neste års arrangør. Arrangøren står fritt når det gjelder det faglige innhold og praktiske detaljer vedrørende arrangementet Start studying Naturfag- Organisk Kjemi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Organisk kjemi er som et eget språk. Mange fagtekster handler kun om grammatikken, slik at studentene går glipp av poesien. Det vil forfatterne av denne boken gjøre noe med.Jarle S. Diesen og Alexander H. Sandtorv har skrevet en omfattende og engasjerend

9 Organisk Kjemi Organiske forbindelser inneholder alltid C- og oftest H-atomer i molekylene. C-atomene kan binde seg til hverandre i åpne kjeder eller ringer. Molekylformelen sier hvilke atomer og hvor mange det er av hvert slag i molekylet Organisk kjemi Diesen, Jarle S. Sandtorv, Alexander H. Heftet / 2019 / Bokmål Produktbeskrivelse; De fleste kjente stoffer er organiske forbindelser, altså forbindelser som består av karbon. Proteinene i cellene våre, plasten i drikkeflaskene. Organisk kjemi kan deles inn i to grener: analytisk kjemi og organisk syntese. Analytisk kjemi handler om å lære seg metoder for analyse av stoffer, mens organisk syntese handler om en forståelse av hvordan organiske stoffer kan produseres. Dette emnet gir en innføring i grunnleggende organisk og analytisk kjemi Med organisk kjemi kan du bidra til å løse mange slike utfordringer. Hvorfor velge denne retningen? Hva lærer du? Søknadsfrist og opptak; Oppbygging og gjennomføring; Studieretningen hører til programmet Kjemi (master - to år) Kontakt oss. Kontaktpunkter. UiO > Universitetet i Oslo > Studier >

Ved fullført emne KJE103 Organisk kjemi skal studenten kunne: Kunnskaper. Gjøre rede for mekanismer for hvordan elementære reaksjoner som elektrofil addisjon til alkener, SN1/SN2, E1/E2, forestringer, elektrofile aromatiske substitusjonsreaksjoner, acetal- og imindannelser, Diels-Alder-reaksjonen Organisk kjemi navnsetting learn by taking a quiz; Online quiz to learn Organisk kjemi navnsetting; Your Skills & Rank. Total Points. 0. Get started! Today's Rank--0. Today 's Points. One of us! Game Points. 22. You need to get 100% to score the 22 points available. Advertisement. Actions. Add to favorites 1 favs Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner. Kjemi slik vi kjenner det i dag, oppsto som en eksakt vitenskap på 16- og 1700-tallet da alkymien la grunnlaget for utviklingen av kjemisk vitenskap.. Kjemi blir ofte kalt «den sentrale vitenskap» fordi den fletter sammen andre grener fra naturvitenskapen som astronomi, fysikk, materialteknologi, biologi og geologi Organisk kjemi - ansatte Organisk kjemi forskningsgruppe hovedside (på engelsk) Ansattliste. David Moe Almenningen, Stipendiat 48245491 david.m.almenningen@ntnu.no. Fredrik Heen Blindheim, Stipendiat fredrik.h.blindheim@ntnu.no. John Christian De Mello, Leder NTNU Nano - Professor 73559671.

estere - kjemiske forbindelser - Store norske leksiko

Avhengig av hvilket fagområde som blir ramme for masteroppgaven din, velger du emner innen organisk-analytisk kjemi, uorganisk-analytisk kjemi, naturstoff-, radio- eller miljøkjemi. Ved NMBU har vi verdensledende forskere og anerkjente fagmiljøer innen miljøkjemi og naturstoffkjemi -- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/youtube/ -- Create animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free. Norsk Kjemisk Selskap Faggruppe for Organisk Kjemi (FOK) inviterer til det 23. Organisk kjemisk høstmøte, OKH2019, med tema. New methods and tools in organic synthesis and medicinal chemistry. Tid: Fredag 18. oktober 2019, kl.09.30 - 16.00 (Registrering, kaffe/te fra kl. 09.00) Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, Osl Start studying Naturfag kapittel 3 - Organisk kjemi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Kjemi er den sentrale, kreative vitskapen. Den kjemiske vitskapen er eit rammeverk for å forstå, utnytte og forme den materielle verda vår. Kjemi skjer overalt, og kunnskap om kjemi treng ein til: framgang innan moderne medisin takle globale og lokale miljøspørsmål utvikle nye, funksjonelle materiale og produk • Doktorgrad i grunnleggende organisk syntese. Etter denne jobbet han seks år i industrien før han gikk tilbake til akademia for å kombinere industriell utvikling og organisk kjemi. • Talsmann for bærekraftig kjemi og fornybar energi. I 2010 var han den første som ble tildelt European Sustainable Chemistry Award Kjemi 1: Notater til kapittel 9 - Organisk kjemi HYDROKARBONER: HALOGENERTE ALKANER: ALKOHOLER ALDEHYDER KETONER KARBOKSYLSYRER ESTERE ETERE AMIN.. Organisk kjemi, 10. klasse, en innføring. Tid: En skoletime, første timen i temaet Organisk kjemi. Her handler det om å hente frem forkunnskaper om begreper hos elever som har jobbet med . grunnleggende kjemi (atomets oppbygging ol.) tidligere, og som skal i gang med temaet . organisk kjemi. Tellus er læreverket som elevene har forholdt seg.

Organisk kjemi handler om stoffer som består av karbon og hydrogen og varianter, eller såkalte slektninger, av dem. Vi skal i denne artikkelen ta for oss de enkleste formene for organisk kjemi. Vi skal også ta for oss noen hverdagseksempler. Karbon Karbon har mange spesielle egenskaper Himmelsk kjemi er ei innføringsbok i generell og organisk kjemi. Målgruppen er studenter ved høyskoler og universiteter, men boka passer også som støttelitteratur for lærere i videregående skole. Boka tar utgangspunkt i det enkle og er tilrettelagt slik at inngående forkunnskaper i kjemi ikke skal være nødvendig Organisk kjemi: Funksjonelle grupper; Organiske stoffgrupper . Makromolekyler Svært store polymere molekyler innen gruppene karbohydrater (sukker), proteiner og nukleinsyrer (DNA og RNA) kalles makromolekyler. I tillegg kalles mange polymerer laget av små organiske molekyler også for makromolekyler, såkalte plaststoffer

Navnsetting i organisk kjemi - YouTub

alkaner - Store norske leksiko

Start studying Naturfag - Organisk kjemi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools I LK06 blir en del av eksamen i kjemi 2 uten hjelpemider. Kanskje det vil gjøre flervalgsoppgaver mer vanlig å bruke enn det tradisjonelt har vært i norsk skole? Her har vi samlet flervalgsoppgaver i temaer fra kjemi 1 og 2

naturfag.no: Navn og formler i uorganisk kjemi

Hei! Sitter her og øver til eksamen i kjemi 1 og det er en oppgave jeg ikke får til. Fasiten er trans-5-fenylpent-2-ensyre. Jeg har aldri vært borti fenyl før? På tegningen ser det ut som den skal hete noe med benzen. Og nei jeg ble ikke noe klokere av å google det. Noen som kan gi meg litt hjelp Start studying Naturfag kapittel 3 - Organisk kjemi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Pris: 691,-. heftet, 2019. Sendes senest i morgen. Kjøp boken Organisk kjemi av Jarle S. Diesen, Alexander H. Sandtorv (ISBN 9788215028002) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Organisk kjemi eller karbonkjemi er den delen av kjemien som tek for seg karbonsambindingar og eigenskapane deira. Dei fleste kjende kjemiske sambindingar er organiske. Desse kan delast inn i grupper etter struktur og kva andre grunnstoff enn karbon dei inneheld. Hydrogen, oksygen, nitrogen, svovel, fosfor og klor er mellom dei vanlegaste, men organiske molekyl kan og innehalda andre grunnstoff

© 2020 | FYBIKON | Tlf: +47 38 01 21 66 | E-post: postmaster@fybikon.no Uni Micro Web. Personvernerklæring; Cookie polic Fyldig sammendrag om organisk kjemi. Sammendraget er skrevet på stikkordsform og er rikt illustrert. Sammendraget egner seg derfor perfekt til repetisjon før.. Organisk kjemi (1) Chemistry (313) For dummies (1) Uk higher education science & (1) Oxford chemistry primers, 45 (1) Advanced organic chemistry (4) Springer series in materials science (19) Rsc smart materials (5) College ie overruns (2) Rsc paperbacks (1) Countryman know how (1) Foundations (1) Very short introductions (1) Oxford chemistry.

Generell Kjemi. Rapportene for oppgave 1, 4, 5 og 7 samlet i en zippet mappe: generell.zip » Preparativ oppgave Al-1 » Cu-5 » Organisk. Alle rapportene samlet i én pdf: organisk.pdf » Reaksjonsmekanismer. organisk_mekanismer.zip » Rapport i LaTe Oppsett av en labrapport i organisk kjemi Author: Steffen Bugge Subject: Oppsett av en labrapport i organisk kjemi grunnkurs ved NTNU Keywords: Eksempelrapport, Organisk Grunnkurs, Lab Created Date: 10/11/2012 3:58:06 P

Organisk kjemi handler om karbonforbindelser, mens uorganisk kjemi er læren om alle andre forbindelsen som skjer i verden. Karbonatomet har 4 elektroner i ytterste skall, og kan derfor bare danne 4 bindinger med andre atomer. Karbonatomene utgjør 0,01% av alle atomene på jorda.. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this. Accept Read Mor Er sikkert fin til prøve-lesing, men er i alle fall ikke det tittel og undertittel beskriver: Fokusspørsmål i Organisk Kjemi Tellus 10 - Inneholder alle fokus spm som hørte til kapittelet til boken Tellus Gjenkjenner derimot følgende fokusspørsmål: Oppgave 2 på side 155 til oppgave 7 Oppgave 4 på side 158 til oppgave 11 og oppgave 3 på side 161 til oppgave 17, men disse er. Han har skrevet lærebok i organisk kjemi og der dukker konformerer og sykloheksan opp allerede i andre kapittel. - Hvis vi tok ut Hassels bidrag fra denne læreboken, hadde alt som kommer etterpå, sett helt annerledes ut. Og etterpå betyr her 14 kapitler og over 500 sider

 • Hotel frommann bewertung.
 • The oa anmeldelse.
 • Häxjakten bok.
 • Triwo bruchsal kantine.
 • Atdhe.net goat.
 • Radio gong urlaub.
 • Norsk for småskoletrinnet.
 • Svennebrev tømrer eksempel.
 • Hyundai kona.
 • Jonas benyoub wiki.
 • Foodle abfrage.
 • Anne frank haus preise.
 • Dokkhuset meny.
 • Flüsseviertel verden.
 • Austin lastebil.
 • Zulässige reifengröße volvo xc90.
 • Kurt schicki.
 • Watch channel 4 outside uk.
 • Bygge hus interiør.
 • Hvilke egenskaper har støtte og bindevev.
 • Det store filteret universet.
 • Hva skjer når man spiser for lite kalorier.
 • Rbk live stream.
 • Slalom double gates.
 • Portimão portugal.
 • Einschreiben eigenhändig rückschein.
 • Kollektiv synonym.
 • Rainbow six siege server status twitter.
 • Rotting hagemøbler nettbutikk.
 • Veikart over sør norge.
 • Inbody 720.
 • Maddy bowen.
 • Bh storlek 12 år.
 • Skolerute østfold 2018 2019.
 • Nordhaug gård adresse.
 • Nordstrand håndball.
 • Create instagram.
 • Kan andre se hva jeg søker på instagram.
 • Nervskador i benen efter operation.
 • Israels historie bibelen.
 • Saluhallen svinesund kro.